KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH

GIỚI THIỆU

– Tên Tiếng Việt: Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Interdisciplinary Studies

– Cơ quan quản lý trực tiếp: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 

– Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

– Điện thoại: (84) 02143 859 123

– Email: khoacobanlcc@tnu.edu.vn

Xem chi tiết

TIN TỨC KHOAXem chi tiết