Trung tâm đào tạo –
bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

Giới Thiệu

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số: 1628/QĐ-ĐHTN ngày 18/9/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 

– Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

– Điện thoại: 02143 859 299

– Email:  trungtamdtbdnvsp.phlc@tnu.edu.vn

<<Xem tiếp>>

Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG