Giới thiệu Khoa Sư phạm

Khoa Sư phạm được thành lập theo quyết định số:1629/QĐ-ĐHTN ngày 18tháng  9năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Xem chi tiết

Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Ngọc Ngân

Điện thoại: 0977822978

Email: ngannn@tnu.edu.vn

Xem chi tiết

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Chu Thị Liễu

Giảng viên chính

Điện thoại: 0979.361.853

Email: lieuct@tnu.edu.vn

Từ 2017

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Sư phạm

Xem chi tiết

TIN TỨC KHOA SƯ PHẠM