Giới thiệu Khoa Kinh Tế – Du lịch

Khoa Kinh tế – Du lịch (Department of Economics – Tourism) trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 2017 theo quyết định số 2334/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; với nhiệm vụ chức năng giảng dạy và nghiên cứu một số ngành khoa học thuộc các lĩnh vực Kinh tế – Du lịch.

Xem chi tiết

Ban chủ nhiệm khoa

Phụ trách Khoa

TS. Đặng Thị Oanh

Điện thoại: 0949056541

Email: dangthioanh@tnu.edu.vn

Xem chi tiết

Từ 2017

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế – Du Lịch

Xem chi tiết

TIN TỨC KHOA KINH TẾ – DU LỊCH