Danh sách cán bộ, giảng viên khoa KTDL

1TS. Đặng Thị OanhTrưởng Khoa
Kinh tế – Du lịch
2ThS. Trần Thị Hiền Chuyên viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
3ThS. Hà Lê Hồng Nhung Giảng viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
4ThS. Nguyễn Thành Luân Giảng viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
5ThS. Phạm Thị Bích ThảoGiảng viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
6ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
7ThS. Bạch Kim ChiGiảng viên
Khoa Kinh tế – Du lịch
8CN. Bùi Quỳnh TrangChuyên viên
Khoa Kinh tế – Du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *