Tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) mô hình thúc đẩy “Ứng dụng nông nghiệp sinh thái” tại tỉnh lào cai

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và Phát triển nông thôn (Trung tâm ICERD) về việc tổ chức thực hiện mô hình nông nghiệp sinh thái tại Lào Cai. Từ ngày 24/02/2023, tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm ICERD)  đã tổ chức Khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về mô hình thúc đẩy “Ứng dụng nông nghiệp sinh thái” tại tỉnh Lào Cai. Tham dự khóa đào tạo có 24 cán bộ kỹ thuật cấp xã, bao gồm lãnh đạo phụ trách, thành viên của Trung tâm học tập công đồng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân); giáo viên Trường trung học cơ sở (THCS), trường bán trú tập huấn nâng cao kiến thức cho học sinh; cán bộ Khuyến nông viên chỉ đạo mô hình của 8 xã của 4 huyện, thị: Thành phố Lào Cai, Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra có sự tham gia của Khoa Nông lâm và Trung tâm Nghiên cứu và CGKHCN – Phân hiệu Đại học  Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

 Quang cảnh hội nghị

Khóa đào tạo đã nghe các chuyên gia giới thiệu các nội dung cụ thể:

– Giới thiệu “Nền tảng cơ sở dữ liệu và/hoặc nền tảng kỹ thuật số thông qua việc sử dụng các ứng dụng di động để liên kết trực tiếp từ trường học, bệnh viện (nơi sẽ tiêu thụ sản phẩm) với nông dân (người sản xuất sản phẩm nông nghiệp sinh thái)” của Trung tâm ICERD; Nhận thức Nông nghiệp sinh thái; 4 Nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); 5 Nguyên tắc quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM); Một sức khỏe của Trung tâm ICERD.

– Thực hành chuyên đề Chức năng sinh thái của các sinh vật tại vườn sản xuất rau Phường Bình Minh .

– Nguyên tắc quản lý bệnh hại cây; Chăm sóc, quản lý bền vững sâu bệnh hại chính của (một số loại rau) của Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai.

– Hướng dẫn ứng dụng tác nhân sinh học trong quản lý nguồn bệnh cây (làm phân ủ bón, sản xuất thuốc thảo mộc) cho cây và vệ sinh gia đình, tường học (Lý thuyết, thực hành.

– Nhận thức về giới, biến đổi khí hậu, an ninh dinh dưỡng và lương thực.   

– Lập kế hoạch tập huấn nông dân; Xây dựng “mẫu biểu ghi chép sản xuất” của nông dân để phục vụ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn nông dân ghi chép. 

Học viên tích cực nghiên cứu các chuyên đề

Qua khóa đào tạo, học viên được lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng thực hành nhằm nâng cao nhận thức và năng lực giảng dạy về nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy “Ứng dụng nông nghiệp sinh thái”. Học viên tham dự đã tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực hiện, quy trình quản lý và áp dụng tại các địa phương về mô hình nông nghiệp sinh thái./.

Tác giả: Nguyễn Thị Tần, Triệu Thị Mủi – Trung Tâm NC & CGKHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *