PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2022

Ngày 11/01/2023, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Phân hiệu. Tại Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí gồm: PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc Đại học Thái Nguyên, kiêm Giám đốc Phân hiệu; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; TS. Vũ Thị Bình – UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu.

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\b4589db3a1e07abe23f1.jpg

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐHTN, kiêm Giám đốc Phân hiệu thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các CBVC trong Phân hiệu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng năm 2023; Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022; Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu đơn vị do TS. Vũ Thị Bình – UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu trình bày; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Báo cáo tài chính Công đoàn do ThS. Ninh Anh Đại – Trưởng phòng Công tác HSSV, Phó Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu trình bày; Báo cáo tài chính Phân hiệu năm 2022 do ThS. Nguyễn Huyền Nhung – Kế toán trưởng trình bày; Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân do đồng chí Nguyễn Hoàng – Trưởng Ban trình bày.

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\927b60975cc4879aded5.jpg

TS. Vũ Thị Bình – UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiêu báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch cũng đã giải đáp ý kiến tham luận, thảo luận từ các đơn vị trực thuộc và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Phân hiệu.

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\5476aa9a96c94d9714d8.jpg
C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\966d2b9917cacc9495db.jpg

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2024, gồm 5 đồng chí:

1. Đ/c Nguyễn Hoàng – Trưởng phòng Đào tạo, NCKH&HTQT

2. Đ/c Lưu Thị Cúc – Phó Trưởng khoa Nông Lâm

3. Đ/c Đặng Thị Khuyên – Phó trưởng phòng Công tác HSSV

4. Đ/c Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên phòng HC-TH

5. Đ/c Đặng Văn Lâm – Giảng viên khoa Sư phạm

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\5967fbb7c7e41cba45f5.jpg

Các đại biểu bỏ phiểu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2023-2024

Tại Hội Nghị đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Đây là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Phân hiệu trong năm 2022, đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Phân hiệu.

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\b6b228771424cf7a9635.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\095033ec0fbfd4e18dae.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\2226c292fec1259f7cd0.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\c2f371074d54960acf45.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bình – Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu đã phát động phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể cán bộ viên chức ở mọi vị trí công tác trong toàn Phân hiệu, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Phân hiệu hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm 2023, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Tại Hội nghị đã tiến hành kí giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở để cùng nhau đưa phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ viên chức và các công đoàn viên của Phân hiệu.

C:\Users\Admin\Desktop\New folder (2)\fc07e0dedc8d07d35e9c.jpg

Đại diện Chính quyền và Công đoàn Phân hiệu ký giao ước thi đua năm 2023

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐHTN, kiêm Giám đốc Phân hiệu đã biểu dương thành tích mà tập thể Phân hiệu đã đạt được trong năm 2022. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Phân hiệu đã đề ra, xây dựng Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai vững mạnh, phát triển bền vững.

Hội nghị Cán bộ viên chức Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai năm 2022 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể CBVC, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023.

Tin bài: Nguyễn Việt Anh

Ảnh: Bàn Văn Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *