Khoa Các khoa học liên ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho sinh viên

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác sinh viên. Quốc hội đã ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 201, là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật trong điều kiện hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành quyết định số 3957 /QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án “nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Như vậy, tuyên truyền phổ biến GDPL cho sinh viên (SV) Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai nói chung và sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc nói riêng đều phải dựa trên cơ sở chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước cũng như chương trình kế hoạch của trường và khoa.

Tuyên truyền phổ biến GDPL cho SV là việc chia sẻ, giải thích nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật đến SV một cách thường xuyên, liên tục, có định hướng nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho SV, giúp SV hiểu các quy định, có thái độ đúng khi thực hiện pháp luật và mức độ cao nhất là tự giác tuân thủ pháp luật.

Trong thời gian qua, khoa Các khoa học liên ngành đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế của nhà trường và khu dân cư cho sinh viên. Đối với các tân sinh viên vào nhập học, giáo viên chủ nhiệm lớp đã phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của người học, của cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học; tuyên truyền và hướng dẫn sinh viên đăng ký tạm trú tạm vắng; thực hiện việc báo chuyển nghĩa vụ quân sự; tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ; thực hiện tốt quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Các em sinh viên lần đầu xa nhà nên dễ sa đà vào các cuộc vui, thậm chí có thể xảy ra gây gổ đánh nhau hoặc dễ bị lừa gạt với các thủ đoạn phạm tội như lừa đảo, mua bán người, cá độ, cho vay nặng lãi… Nắm bắt được tâm lý và dự liệu tình hình, phòng ngừa từ sớm, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng giải thích và tuyên truyền các nội dung của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các quy định đảm bảo an ninh trật tự công cộng, các thủ đoạn tội phạm…Các lớp sinh viên năm thứ nhất hay năm cuối đều được lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên căn dặn, giải thích các hành vi trên không gian mạng theo đúng Bộ quy tắc ứng xử tên mạng xã hội; Luật phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật lao động khi sinh viên tham gia làm thêm; hay Luật Hôn nhân và gia đình cho sinh viên quan tâm tới vấn đề kết hôn trong thời gian học tập trong nhà trường. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, các nội dung về phòng chống dịch bệnh Covid 19 được thầy cô giáo triển khai thường xuyên, liên tục, giải thích rõ về các thông điệp 5K, 9K, nghĩa vụ của các cá nhân trong việc bảo vệ mình và bảo vệ người khác trong hoàn cảnh dịch bệnh, quy trình phòng chống dịch cũng như các chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, đối với sinh viên ngành tiếng Trung Quốc việc mở rộng môi trường giao tiếp là điều cần thiết xong cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các em có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tuyến với những đối tượng xấu, có tư tưởng chính trị lệch lạc. Do đó, việc thường xuyên, liên tục quan tâm đến các hoạt động của sinh viên ở bên ngoài nhà trường, tâm tư tình cảm của các em, tuyên truyền vào nhận thức của sinh viên những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là điều cần thiết và Khoa các Khoa học liên ngành đã và đang thực hiện tốt điều này.

Đại diện Khoa tham luận về giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, GDPL cho SV

Trong thời gian tới, khoa Các khoa học liên ngành cùng các giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập tiếp tục đổi mới về hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan mật thiết tới cuộc sống, sinh hoạt, học tập, phù hợp với chuyên ngành học của sinh viên; đăng tải thông tin pháp luật trên fanpage Facebook các khoa, các lớp; sáng kiến tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo các chủ đề cần phổ biến…                                                                        

    Bài và ảnh: ThS. Hoàng Khánh Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *