Đẩy mạnh hoạt động Giáo dục STEM/STEAM trong rèn nghề cho sinh viên Sư phạm, Phân hiệu đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

STEM/STEAM là viết tắt của các từ: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Math (Toán học) và Art (Mĩ thuật).

Giáo dục STEM/STEAM là một quan điểm dạy học theo tiếp cận liên ngành từ hai trong số các lĩnh vực nêu trên trở lên. Trong đó, nội dung học tập được gắn với thực tiễn, còn phương pháp học tập được gắn với thực hành để học sinh làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo và nắm bắt định hướng nghề nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Về bản chất, giáo dục STEM/STEAM trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và mĩ thuật. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp người học không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của Giáo dục STEM/STEAM trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022 khoa Sư phạm đã vận hành các phòng thực hành STEM và tổ chức các tiết học Giáo dục STEM trong học phần Thực tập sư phạm được tổ chức tại Phân hiệu.

z3297093749238_a5e0bbe2f544e38251eb5283032f83a0z3289480042498_8d0a27ea0ec01b80201c09c865563cfb
Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho việc tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM

Với thời lượng 20 tiết/nhóm sinh viên trong toàn đợt thực tập, giảng viên đã giúp sinh viên Mầm non, Tiểu học khóa 19; 20 có được những hiểu biết cơ bản về giáo dục STEM/STEAM; quy trình tổ chức hoạt động Giáo dục STEM/STEM ở Mầm non, Tiểu học; cách thiết kế từng hoạt động; cách lựa chọn chủ đề và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt  động Giáo dục STEM/STEM ở Mầm non, Tiểu học theo các hình thức khác nhau. 

z3341990925546_bbd31a32dd51e8865025703ad52c834dz3339815658328_d83551bb9c013f6e2cea292525316207
Sinh viên Sư phạm thực hành tại phòng giáo dục STEM Mầm non, Tiểu học

Qua các tiết học, bên cạnh việc phát hiện ra các quy trình, cách thức tổ chức tiết học, hoạt động trải nghiệm STEM, các em sinh viên được thực hành thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STRAM; đề xuất ý tưởng và thực hành lắp ráp các mô hình, sản phẩm gắn với thực tiễn từ các bộ học tập IOT cơ bản, các bộ lắp ráp STEM dành cho các lứa tuổi khác nhau (lắp ráp các đồ dùng thiết thực trong cuộc sống như máy đánh trứng, máy say sinh tố, đền ngủ, các loại xe vận tải…); Thực hành lập trình và vận hành robot trên các sân thi đấu bóng đá, bóng rổ, sân thi đấu mê  cung.

z3299150211387_d8174fd3170885109029753739c1799bz3299150190506_2900467554a59f2e5bd8cba6bd066ac5
Sinh viên  thực hành lắp ráp các mô hình tại phòng học STEM Tiểu học
z3341990716037_cf252885463e89c023ecd3da60f96dfbz3341990893115_ebafd3548462aeb5b30cbd60c44e499d
Lắp và vận hành máy xay sinh tố-sinh viên lớp 20MN1Lắp và vận hành thành công đèn ngủ – Sinh viên lớp ĐHTH1-K6
z3341990839809_e23a5ca1b3ff2315aba810219fec0935z3339811818836_2e7e3afae33770ca6939f39ed7ad8d43
Lắp ráp robot thăng bằng – sinh viên lớp ĐHTH2-K6Vận hành robot Bee-bot, sinh viên lớp CĐ19MN

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục STEM giúp phát triển năng lực, phẩm chất cho người học, để hoàn thành được dự án, học sinh phải hợp tác với nhau, chủ động tìm kiếm và nghiên cứu kiến thức. Các hoạt động này sẽ giúp cho trẻ em làm quen với nghiên cứu khoa học, qua đó, hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Mặt khác, hoạt động giáo dục STEM/STEAM là cầu nối để thúc đẩy chuyển đổi số trong các nhà trường, hình thành ở người học các kĩ năng sinh tồn trong tương lai. Vì vậy, việc tăng cường cho sinh viên Sư phạm tiếp cận và tham gia vào các tiết học, các hoạt động giáo dục STEM/STEAM là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hiện đại.  

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Ngân-Vũ Thị Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *