TS. Vũ Thị Bình

Họ và tên: VŨ THỊ BÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1971

Quê quán: An Đức, Ninh Giang, Hải Dương

Đơn vị công tác: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Địa chỉ liên lạc: Tổ 40, phường Kim Tân, TP. Lào Cai

Email: vuthibinh@tnu.edu.vn

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

1. tóm tắt quá trình công tác

Thời gian

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

9/1993 – 8/1994

Giáo viên trường THPT Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ; Tỉnh Thái Bình

9/1994 – 8/2008

Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lào Cai.

9/2008 – 7/2009

Phó trưởng khoa Tự nhiên, Trường CĐSP Lào Cai.

8/2009 – 6/2010

Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phụ trách khoa Tự nhiên Trường CĐSP Lào Cai.

9/2010 – 6/2011

Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng khoa Tự nhiên Trường CĐSP Lào Cai, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3.

7/2011 –  2/2015

UVBCH Đảng bộ trường, Bí thư Chi bộ 3.

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai.;

Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường CĐSP Lào Cai.

3/2015 – 6/2016

UV BTV Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 4;

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai.;

Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường CĐSP Lào Cai.

7/2016  – 4/2019

Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ nhiệm UBKT đảng bộ trường CĐSP Lào Cai

Phó Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai.;

Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường CĐSP Lào Cai.

5/2019  -6/2019

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

7/2019- nay

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ; Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đề tài:  “Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ  giáo viên mầm non, tiểu học, THCS của Lào Cai; đề xuất các giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ GV MN, TH và THCS của Lào Cai giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm  2020”

2011-2013

Đề tài cấp tỉnh

Thư ký

2

Đề tài: ” Đánh giá thực trạng chất lượng HSSV sau khi tốt nghiệp tại trường CĐSP Lào Cai giai đoạn 1992 – 2011”

2012

Đề tài trọng điểm cấp trường

Đồng chủ nhiệm

3

Đề tài:  “Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cho các trường chuyên nghiệp của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020  và định hướng đến năm  2030

2016

Đề tài cấp tỉnh

Đồng chủ nhiệm

4

Đề tài: Khảo sát, đánh giá và xây dựng tài liệu bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

2018

Đề tài cấp tỉnh

Đồng chủ nhiệm

3. Các công trình khoa học đã công bố: (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo,.. đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hoạt động ngôn ngữ của HS trong dạy học môn toán cấp THCS ở tỉnh Lào Cai

2012

Tạp chí Giáo dục, số 294 kỳ 2, tháng 9 năm 2012.

2

Mệnh đề toán học, định lý toán học và hình thức ngôn ngữ biểu thị chúng ở phần Hình học lớp 6.

2013

Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2013.

3

Khai  thác yếu tố ngôn ngữ qua hợp đồng học tập luyện tập về phép chia hai lũy thừa cùng cơ số-Ttoán 6.

2013

Tạp chí Giáo dục, kì 2, tháng 11 năm 2013

4

Thuật ngữ toán học và kí hiệu toán học trong dạy học khái niệm toán học phần ôn tập và bổ túc về số tự nhiên ở lớp 6.

2014

Tạp chí Khoa học giáo dục, số Đặc biệt, tháng 1 năm 2014.

5

Một số vấn đề về giao tiếp toán học và biểu diễn toán học trong dạy học môn Toán ở phổ thông.

2014

Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 10 năm 2014

6

Sử dụng biểu diễn toán học trong dạy học môn Toán lớp 6 và lớp 7,

2014

Tạp chí KHGD, số 111, 12/2014.

7

Năng lực biểu diễn toán học của học sinh lớp 6, lớp 7 trung học cơ sở,

2015

Tạp chí Quản lý giáo dục, số đặc biệt, tháng 11 năm 2015.

8

Biện pháp bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7,

2016

Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 84, tháng 5 năm 2016.

TA:

9

Fostering Communication Competency of Mathematical Language for Secondary School Student in Vietnam,

2015

The 5th International Conference on Science and Social Science 2015: Research and Innovation for Community and Regional Development, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand, 2015.

10

Năng lực biểu diễn toán học của học sinh trung học cơ sở và những lưu ý trong đào tạo sinh viên sư phạm toán,

2015

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên Toán phổ thông Việt Nam, 5/2015, NXB Đại học sư phạm Hà Nội.

11

Xây dựng và tổ chức dự án học tập nhằm bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và giao tiếp toán học  cho học sinh trong dạy học môn Toán THCS

2017

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên., tháng 7/2017

12

IMPROVING EDUCATIONAL EFFICIENCY IN CULTURAL COMMUNICATION BEHAVIORS FOR PRE-SCHOOL CHILDREN IN KINDERGARTEN SCHOOL IN LAO CAI PROVINCE

2018

The 7th International Conference on Science and Social Science: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability; Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand, 2018

13

OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL REPRESENTATION COMPETENCE FOR STUDENTS THROUGH TEACHING MATHEMATICS IN JUNIOR HIGH SCHOOL

2018

The 7th International Conference on Science and Social Science: Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability; Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand, 2018

14

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC VÙNG CAO TỈNH LÀO CAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH MỚI

2016

Tạp chí Giáo dục, tháng 9 năm 2018

4. Sách chuyên khảo và giáo trình: 1. Vũ Thị Bình, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Sơn Hà (đồng chủ biên), Phương pháp bàn tay nặn bột, một số ứng dụng trong dạy học Vật lý và Tự nhiên Xã hội tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội -2016 2. Hoàng Văn Dương, Vũ Thị Bình, Đới Thị Thu Thủy (đồng chủ biên)Đào tạo theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp trong trường CĐSP Lào Cai, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội -2016 3. Hoàng Văn Dương, Vũ Thị Bình (đồng chủ biên), Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai gia đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030, NXB Xây dựng, tháng 5/2018 4. Hoàng Văn Dương, Vũ Thị Bình (đồng chủ biên), Tài liệu bồi dưỡng năng lực chuyên môn giáo viên Tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tháng 11/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *