Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào các mô hình an ninh liên kết phường Bình Minh và công tác an ninh trường học năm 2022

Ngày 12/1/2023, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào các mô hình an ninh liên kết phường Bình Minh và công tác an ninh trường học năm 2022. Tham dự hội nghị, có đồng chí Mai Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Bình Minh, đồng chí Nguyễn Việt Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Minh, đồng chí Cao Xuân Quyết – Ủy viên UBND –  Trưởng Công an phường Bình Minh; Thường trực Đảng ủy – HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể; lãnh đạo Công an, Ban bảo vệ dân phố; Bí thư Chi bộ – Trưởng Ban an ninh trật tự khu dân cư (KDC) số 01, 03; Tổ trưởng, tổ viên ban bảo vệ dân phố KDC số 01, 03. Về phía Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, tham dự và chủ trì hội nghị có TS. Vũ Thị Bình – Phó giám đốc Phân hiệu; Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Thành Chung – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Bình Minh đã cho rằng: “Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào các mô hình an ninh liên kết phường Bình Minh và công tác an ninh trường học năm 2022 là hội nghị thường niên của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cũng như các mô hình an ninh khác trên địa bàn phường Bình Minh nhằm đánh giá, tổng kết công tác an ninh trật tự và công tác quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp để phối hợp trong quá trình thực hiện giữa Phân hiệu với Công an các cấp và chính quyền địa phương.”

Đồng chí Mai Thành Chung – Chủ tịch UBND phường Bình Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Vũ Thị Bình – Phó giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong Phân hiệu sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác bảo đảm an ninh trật tự kịp thời. Phân hiệu sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức, người lao động và sinh viên về đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của bộ, ngành và địa phương; góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương. Phân hiệu sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ ở các mảng công tác bảo đảm an ninh trật tự như: công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng chống tai nạn thương tích; công tác quản lý sinh viên; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, quản lý người nước ngoài đến trường học tập công tác; công tác bảo vệ an toàn về người, tài sản, phòng cháy chữa cháy…”.

TS. Vũ Thị Bình – Phó giám đốc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phát biểu.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Cao Xuân Quyết – Ủy viên UBND –  Trưởng Công an phường Bình Minh báo cáo tổng kết hoạt động các mô hình an ninh liên kết phường Bình Minh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí cũng đã biểu dương cao công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong Phân hiệu. Phân hiệu đã triển khai mô hình phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa Phân hiệu và các lực lượng gồm bảo vệ, quản lý Ký túc xá, Đội tự vệ và Công an phường Bình Minh và đội sinh viên tình nguyện Ký túc xá ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.  

Đồng chí Cao Xuân Quyết – Ủy viên UBND –  Trưởng công an phường Bình Minh báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Tại Hội nghị, ThS. Ninh Anh Đại – Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đã báo cáo tổng kết công tác an ninh trường học của Phân hiệu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm học 2021 – 2022, Phân hiệu đã có những hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; nhanh chóng đưa hoạt động dạy và học của Phân hiệu đi vào ổn định, đảm bảo an toàn về mặt an ninh và phòng chống dịch bệnh. Công tác quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú luôn là một trong những công tác được Phân hiệu chú trọng và quan tâm, nhất là trong bối cảnh các vấn đề xã hội ngày càng có nhiều biến động khó lường và cám dỗ. Đặc biệt tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, học tập của sinh viên. Phân hiệu đã và đang thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình ăn ở, sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú. Đồng thời, phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tiếp giáp Phân hiệu tổ chức kiểm tra sinh viên ngoại trú 2 lần/năm để nắm bắt tình hình sinh viên, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những thông tin phản ánh từ sinh viên để có những biện pháp kịp thời nhằm phục vụ và hỗ trợ sinh viên.

ThS. Ninh Anh Đại – Trưởng phòng CTHSSV báo cáo tổng kết công tác an ninh trường học năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để lắng nghe những chia sẻ, góp ý của các đại biểu tham dự để công tác phối hợp đảm bảo ANTT và quản lý sinh viên ngoại trú trong thời gian tới được tốt hơn và tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình nhà trọ văn minh tạo môi trường an ninh, văn minh giúp cho sinh viên an tâm học tập và rèn luyện. Công an phường Bình Minh và Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn cũng đã trao đổi nhiều ý kiến góp phần thực hiện hiệu quả sự phối hợp với nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý sinh viên nội, ngoại trú. chỉ ra những khó khăn trong công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú như trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội đang còn nhiều khó khăn, phức tạp; nhiều sinh viên có thói quen thay đổi chỗ ở; một số nhà trọ không có chủ nhà trực tiếp quản lý sinh viên … ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý và giáo dục sinh viên. Đồng thời, kiến nghị đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thành Chung –  Chủ tịch UBND Phường Bình Minh bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai và các đại biểu đã tham gia tích cực, chia sẻ nhiều giải pháp để công tác an ninh trật tự trên địa bàn phường Bình Minh hoạt động hiệu quả nhất.

Trong năm 2023, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phường Bình Minh trong công tác giám sát các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự – văn minh đô thị của viên chức, người lao động, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục cải tiến công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức, bám sát thực tế, phù hợp với viên chức, người lao động và sinh viên; huy động sức mạnh của mọi thành viên trong Phân hiệu vào công tác giữ gìn an toàn về an ninh trật tự. Phân hiệu cũng sẽ tiến hành củng cố lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, trách nhiệm, có kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ; tổ chức diễn tập, rà soát tình trạng trang thiết bị phòng, chống cháy nổ trong toàn Phân hiệu, giải quyết tốt các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra sinh viên ngoại trú, xử lí các vi phạm của sinh viên; quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên, không để sinh viên tổ chức và tham gia các câu lạc bộ mang tính tự phát, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: ThS. Đặng Thị Khuyên – Phó Trưởng phòng CTHSSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *