Biểu 02 – ĐHTN – Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

Biểu mẫu 02-ĐHTN

THÔNG BÁO

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

STTHọ và tênNăm sinhLý lịch khoa học (*)Ghi chú
IKhối ngành I  
1Giàng Thị Gấm1979 Tệp đính kèm 
2Hoàng Thị Bảo Ngọc1977Tệp đính kèm 
3La Thị Bích Ngọc1993Tệp đính kèm 
4Nguyễn Thị Hương Giang1978Tệp đính kèm 
5Vũ Thị Bình1971Tệp đính kèm 
6Đặng Văn Lâm1978Tệp đính kèm 
7Đồng Ngọc Sơn1978Tệp đính kèm 
8Lê Thị Lượng1973Tệp đính kèm 
9Nguyễn Hoài Nam1984Tệp đính kèm 
10Nguyễn Thị Hải Yến1982Tệp đính kèm 
11Nguyễn Ngọc Ngân1978Tệp đính kèm 
12Nguyễn Xuân Chiến1983Tệp đính kèm 
13Phạm Thị Thắm1985Tệp đính kèm 
14Trần Thị Thu1987Tệp đính kèm 
15Vũ Thị Hậu1987Tệp đính kèm 
IIKhối ngành V   
1Nguyễn Mạnh Hà1967Tệp đính kèm 
2Nguyễn Thị Út1993Tệp đính kèm 
3Phan Thu Hương1989Tệp đính kèm 
4Vũ Hoài Sơn1990Tệp đính kèm 
5Lê Thị Minh Thảo1983Tệp đính kèm 
6Nguyễn Thị Tần1978Tệp đính kèm 
7Hoàng Đức Trọng1981Tệp đính kèm 
IIIKhối ngành VII   
1Hoàng Văn Hùng1974Tệp đính kèm 
2Đàm Thị Hạnh1991Tệp đính kèm 
3Đỗ Văn Hải1991Tệp đính kèm 
4Lưu Thị Cúc1991Tệp đính kèm 
5Nguyễn Hoài Nam1992Tệp đính kèm 
6Trương Nhật Anh1994Tệp đính kèm 
7Đặng Thị Oanh1972Tệp đính kèm 
8Hà Lê Hồng Nhung1991Tệp đính kèm 
9Ngô Thị Thủy1989Tệp đính kèm 
10Nguyễn Thành Luân1991Tệp đính kèm 
11Trần Anh Quang1983Tệp đính kèm 
12Trần Thị Hiền1986Tệp đính kèm 
13Ứng Trọng Khánh1975Tệp đính kèm 
14Lưu Thị Thanh Mai1976Tệp đính kèm 

Tệp đính kèm Biểu 02-ĐHTN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *