PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN MẠNH HÀ

Chức vụ: Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Chức danh/học vị: PGS.TS

Email: nguyenmanhha@tnu.edu.vn

Điện thoại: 02143.859.898

Địa chỉ liên hệ:

+ Cơ quan: Tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

+ Nhà riêng: SN 762 tổ 12, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

1. Giới thiệu bản thân:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà là người có nhiều năm tham gia và quản lý đào tạo đại học, là một trong những người thực hiện và chỉ đạo thành công chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà cũng đã có thời gian thực tập sinh Trường Đại học Nông nghiệp Quốc tế Larenstein, Hà Lan và tham gia nhiều khóa đào tạo tại một số nước trên thế giới: Thái Lan, Trung Quốc… Đã hướng dẫn thành công nhiều thạc sỹ và sinh viên đại học.

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

01/9/1994 – 01/1996 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái – Chuyên viên Phòng Đào tạo

– Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y

02/1996 – 9/1997 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chuyên viên Phòng Đào tạo

– Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y.

– Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng Ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

10/1997 – 30/4/1998 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chuyên viên Phòng Đào tạo

– Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y.

– Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

01/5/1998–23/8/1998 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y.

– Chuyên viên phòng Đào tạo.

– Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

24/8/1998- 16/6/1999 Trường Đại học Nông nghiệp quốc tế Larenstein, Hà Lan Sinh viên
17/6/1999 – 05/2005 Phòng Đào tạo – Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chuyên viên Phòng Đào tạo – Khoa học và Quan hệ quốc tế.

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

06/2005-03/2006 Phòng Đào tạo – Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Phó Trưởng phòng Đào tạo – Khoa học và QHQT.

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

04/2006 – 03/2009 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Phòng Đào tạo,

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

04/2009 – 05/2011 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Phó Trưởng phòng Đào tạo.

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

6/2011 – 01/2014 Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo.

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

02/2014 – 5/2015 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn.

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn,  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Từ 6/2014- 5/2015 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai – Giám đốc Trung tâm

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Từ 6/2015 – 12/2015 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai – Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ 4, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Từ 1/2016 đến nay Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai – Phó Giám đốc Phân hiệu

– Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

3. Lĩnh vực giảng dạy:

Chăn nuôi (công nghệ sinh sản).

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Chăn nuôi – thú y; Phát triển Nông thôn.

5. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ nhiệm và tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài: Sử dụng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa kích thích gây động dục nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái (2002).

2. Chủ nhiệm đề tài: Sử dụng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa cho bò cái Lai Sind có biểu hiện chậm sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (2002).

3. Tham gia đề tài cấp Bộ: Điều tra tình hình sinh sản của đàn bò cái trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò bằng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa (2003).

4. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng huyết thanh ngựa chửa để nâng cao năng suất sinh sản của lợn nuôi tại Thành phố Thái Nguyên (2004-2005).

5. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Sử dụng kỹ thuật EIA chẩn đoán nguyên nhân chậm sinh ở bò sữa và một số kết quả bước đầu trong điều trị bệnhchậm sinh ở bò (2006).

6. Các công trình đã công bố

1. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm  (2002). “Tình hình sinh sản của đàn bò tại một số khu vực của vùng trung du miền núi phía Bắc”. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm, Đặng Đình Hanh, Nguyễn Hữu Trà, Nguyễn Quý Quỳnh Hoa (2004). Kết quả thăm dò hàm lượng progesterone trong thời gian động dục của ngựa nhằm xác định thời điểm rụng trứng phối giống thích hợp bằng phương pháp ELISA”. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

3. Nguyễn Mạnh Hà (2004)“Phương pháp chuyển giao kỹ thuật có sự tham gia của nông dân và một số vấn đề trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tính bền vẵng của kỹ thuật”. Kỷ yêu Hội thảo khoa học Chuyển giao công nghệ phát triển nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam.

4. Nguyễn Mạnh Hà, Đào Đức Thà, Nguyễn Thị Hậu (2010). “Ảnh hưởng của kỹ thuật cân bằng hai bước và kỹ thuật giải đông tới chất lượng tinh dịch lợn đông lạnh”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Nguyễn Mạnh Hà (2013). “Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung tới khả năng sinh sản của lợn mẹ, khả năng sinh trưởng và đề kháng với một số bệnh thường gặp của lợn con”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Nguyễn Mạnh Hà (2013). “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà Hồ và gà Mía của Việt Nam”. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm (2005). “Sử dụng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa kích thích sinh sản đối với lợn nái Móng Cái nuôi tại khu vực miền núi phía Bắc”. Tạp chí Chăn nuôi- Hội Chăn nuôi.

8. Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Mạnh Hà (2008). “Kết quả bước đầu nghiên cứu đông lạnh phôi bò bằng phương pháp thủy tinh thể”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

9. Nguyễn Mạnh Hà (2008). “Tình hình sinh sản lợn Móng Cái nuôi tại khu vực miền núi phía Bắc và ứng dụng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa kích thích động dục đối với lợn”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

10. Nguyễn Mạnh Hà (2009). “Sử dụng kỹ thuật EIA chẩn đoán nguyên nhân chậm sinh ở bò sữa”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

11. Nguyễn Mạnh Hà (2009). “Tình hình sinh sản của đàn bò cái lai Sind và bò vàng nuôi tại một số khu vực của vùng trung du miền núi phía Bắc và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của bò bằng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

12. Nguyễn Mạnh Hà (2009). “Xác định thời gian khai thác huyết thanh ngựa chửa thích hợp nhờ phương pháp định lượng hormone EIA”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

13. Nguyễn Mạnh Hà (2010). “Ảnh hưởng của giai đoạn tuổi và thời gian cai sữa khác nhau tới hiệu quả gây động dục đối với lợn bằng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

14. Nguyễn Mạnh Hà (2010). “Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường ly tâm tới sức sống của tinh trùng trong kỹ thuật đông lạnh tinh dịch lợn”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

15. Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Mạnh Hà (2010). “Ảnh hưởng của thời gian cai sữa tới khả năng sinh sản của lợn nái dòng C1050 nuôi tại trại lợn Tân Thái- Đồng Hỷ- Thái Nguyên và biện pháp nâng cao khả năng sinh sản bằng kích dục tố PG600” . Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

16. Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Huế (2013). “Nghiên cứu tạo kháng thể kháng progesterone trên thỏ để chẩn đoán có thai sớm và bệnh sinh sản của bò sữa”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên

17. Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hương Giang (2013). “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sự đa hình của gen Cytochrome b của gà Hồ và gà Mía phục công tác bảo tồn giống”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên

18. Nguyễn Mạnh Hà, Phùng Thị Hà(2013). “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng sinh sản của lợn Bản nuôi tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

19. Nguyễn Mạnh Hà, Phan Văn Kiểm (2014). “Nghiên cứu tạo chế phẩm Horse Radish Peroxydase-Progesterone tự gắn dùng trong bộ Kit EIA-P4 và ứng dụng để chẩn đoán có thai sớm ở bò”. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

20. Chu Đức Tuỵ, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Hồng Quang 2016).  “Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố kỹ thuật đến kết quả thụ tinh nhân tạo cho dê bằng tinh đông lạnh cọng rạ. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

7. Hội thảo chính tham gia

.1. Sách tham khảo

1. Nông dân với hoạt động khảo nghiệm kỹ thuật (2002) – NXB Nông nghiệp (Sách phục vụ đào tạo và tập huấn công tác khuyến nông và phát triển nông thôn).

2. Kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc (2003) – NXB Lao động (Sách phục vụ đào tạo và tập huấn công tác khuyến nông và phát triển nông thôn).

3. Quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ có sự tham gia (2003) – NXB Nông nghiệp (Sách phục vụ đào tạo và tập huấn công tác khuyến nông và phát triển nông thôn)

7.2. Giáo trình

1. Nguyễn Đức Hùng (chủ biên), Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003). Truyền giống nhân tạo vật nuôi. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

2. Nguyễn Mạnh Hà (chủ biên), Nguyễn Đức Hùng, Đào Đức Thà (2012). Công nghệ sinh sản vật nuôi. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

3. Đặng Xuân Bình (chủ biên), Nguyễn Mạnh Hà, Lê Văn Năm, Nguyễn Thị Ngân (2014). Dịch tễ học Thú y. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

Một số hình ảnh hoạt động: 

NGND.GS.TS. Đặng Kim Vui tặng hoa và chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà đã được Hội đồng chức danh Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2015

Tham gia hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ
Tham gia hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ
Làm việc với Đại xứ Israel tại Việt Nam
Làm việc với Đại xứ Israel tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *