Nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho CBGV và SV Phân hiệu – Hướng tới chào mừng kỉ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021)

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Phân hiệu) được thành lập theo Quyết định số 6189/QÐ-BGDÐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo, ngày 27/3/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 339/QĐ-TTg về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào với Phân hiệu.

Là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa ngành, trực thuộc Đại học Thái Nguyên về các hoạt động, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục – Đào tạo và hoạt động theo quy chế của Ðại học Thái Nguyên.

Sinh viên tự hào về Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai được giao trọng trách là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, cung cấp dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và các loại hình đào tạo khác, là cơ sở nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận; liên kết trong nước, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Thiết thực chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021), Đảng ủy – Ban Giám đốc Phân hiệu đã chủ động, lãnh chỉ đạo các chi bộ tổ chức, triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng trong CBGVNV và SV toàn trường.

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng bằng nhiều hình thức, phương pháp

Phân hiệu đã tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân văn của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho sinh viên nhà trường; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

2. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khi xây dựng chương trình học tập chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên .

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Phân hiệu đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi sinh viên nhà trường bằng các hoạt động, chương trình thiết thực; phát huy sự tham gia của các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường .

Bên cạnh đó, Ban lao động và xây dựng cảnh quanh nhà trường tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội, giáo dục ý thức yêu lao động, tinh thần trách nhiệm, yêu trường lớp cho HSSV.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ

Công đoàn nhà trường phát động các đợt thi đua giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, tham mưu tốt trong CBGV, NV. Phát động các công trình, phần việc chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngành như: Vườn rau Công đoàn, cuộc thi ảnh Gia đình,…

Ban chấp hành Đoàn trường đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc; thu hút đông đảo HSSV hưởng ứng, tham gia hiệu quả 3.

Hội Chữ thập đỏ Phân hiệu chủ trì tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, phát huy tình bạn bè, đồng nghiệp trong CBGV và SV toàn Phân hiệu. Tổ chức các chương trình Hiến máu tình nguyện, Trao quà Tết, đặc biệt chương trình “Ấm tình TNU-LCC” đã thiết thực góp phần chia sẻ, vơi bớt những khó khăn của sinh viên khi mới học tập tại Phân hiệu.

Trao quà hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy –  Ban Giám đốc Phân hiệu, sự tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CBGV, NV và SV Phân hiệu đã đạt những kết quả rất đáng trân trọng. Trong 5 năm vừa qua, 100% CBGVNV không vi phạm các quy định pháp luật, của ngành, trung bình 85% CBGV xếp loại viên chức từ Hoàn thành tốt trở lên.  Kết quả xếp loại rèn luyện hàng năm của sinh viên trung bình trên 90% xếp loại Xuất sắc. Những kết quả trên, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Phân hiệu vào thành tích chung của công tác giáo dục của tỉnh Lào Cai nhân ngày lễ lớn kỉ niệm 30 năm tái lập./. 

Ths. Nguyễn Hoài Nam – Phó trưởng Phòng CTHSSV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *