Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ban Giám đốc

bangiamdoc

PGS. TS. Hoàng Văn Hùng

 anhthe

HỌ VÀ TÊN: HOÀNG VĂN HÙNG

Ngày tháng năm sinh:  1974.

Quê quán: Xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Trú quán: Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: +(84)203.859.299; Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。 .

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công việc kiêm nghiệm:

- Phó Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam

- Chi Hội trưởng Chi hội Khoa học Đất tỉnh Lào Cai

- UV BCH Liên hiệp hôi KHKT tỉnh Lào Cai.

阅读更多:PGS. TS. Hoàng Văn Hùng

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà

 thay Nguyễn Mạnh Hà

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN MẠNH HÀ

Chức vụ: Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Chức danh/học vị: PGS.TS

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 02143.859.898

Địa chỉ liên hệ:

+ Cơ quan: Tổ 13, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

+ Nhà riêng: SN 762 tổ 12, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

阅读更多:PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hà

ThS. Trần Nhật Tân

 ShowStaffPic

HỌ VÀ TÊN: TRẦN NHẬT TÂN

Sinh ngày 20/11/1978

Quê quán: Diễn Châu- Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0912.623.885

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

阅读更多:ThS. Trần Nhật Tân

TS. Vũ Thị Bình

 

Họ và tên: VŨ THỊ BÌNH

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1971

Quê quán: An Đức, Ninh Giang, Hải Dương

Đơn vị công tác: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Địa chỉ liên lạc: Tổ 40, phường Kim Tân, TP. Lào Cai

Điện thoại liên hệ: 0912961133

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

阅读更多:TS. Vũ Thị Bình

Download Template Joomla 3.0 free theme.