Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

01. PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

 hung  

Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Học hàm/Học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh giảng dạy: Giảng viên cao cấp

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 02143.859.299

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học Công

nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

02. ThS. Nguyễn Thị Tần

 fdhdh  

Năm sinh:1978

Địa chỉ nhà riêng: Số 050, đường Thanh Phú, tổ 09, phường Kim

Tân, thành phố Lào Cai

Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Email:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0913 211 869

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao

Khoa học Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13,

phường BìnhMinh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

阅读更多:02. ThS. Nguyễn Thị Tần

03. ThS. Nguyễn Hoài Nam

 nam Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Quê quán: Tổ 17 – Phường Chùa Hang - Thành phố Thái Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên TT Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh giảng dạy: Giảng viên

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Quản lý Đất Đai

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0989 886 555

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học

Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường

Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Download Template Joomla 3.0 free theme.