Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh cho trên 2000 giáo viên MN, TH, THCS trong toàn tỉnh

C:\Users\Administrator\Downloads\78949585_2486804491537992_4783020484432232448_n.jpg

Không khí lớp học

Căn cứ Công văn số 1342/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 20/9/2019 của Cục Nhà giáo và CBQLGD v/v giao nhiệm vụ bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (đợt 3); Công văn số 1114/SNV-CCVC ngày 18/10/2019 của Sở Nội Vụ v/v tổ chức các lớp Bồi dưỡng Chuẩn chức danh giáo viên năm 2019; Kế hoạch số 94/KH-PHLC ngày 19/11/2019 của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai v/v tổ chức Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2019. 

阅读更多:Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai tổ chức bồi dưỡng chuẩn chức danh cho trên 2000 giáo viên MN, TH, THCS...

Học tập kinh nghiệm quản lý tại các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai

Với mục tiêu củng cố những kiến thức đã được học trong chương trình, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ quản lý trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, Ngày 3/12/ 2019, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức cho hơn 80 học viên các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý Mầm non và THCS tham gia hoạt động thực tế tại Trường MN Cam Đường và THCS Lý Tự Trọng.

阅读更多:Học tập kinh nghiệm quản lý tại các trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai

Một giờ học của sinh viên năm nhất

“Những gì tôi nghe, tôi sẽ quên. Những gì tôi thấy, tôi sẽ nhớ. Những gì tôi làm, tôi sẽ hiểu” (Theo Khổng Tử). Điều này cho thấy tầm quan trọng của học tập từ thực tế hoạt động, học tập từ trải nghiệm.Vì khi tự trải nghiệm, người học sẽ nắm bắt trực tiếp vấn đề trong ý nghĩa thực tế của nó. Học tập qua trải nghiệm sẽ giúp đánh thức sự tích cực năng động của sinh viên trong mỗi giờ học. 

阅读更多:Một giờ học của sinh viên năm nhất

Download Template Joomla 3.0 free theme.