Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

I. GIỚI THIỆU

1. Thông tin chung

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số: 1628/QĐ-ĐHTN ngày 18/9/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. 

- Tên Tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

- Tên Tiếng Anh: Human resources training and development center

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 02143 859 299

- Fax:

- Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là đơn vị trực thuộc Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. Trung tâm có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức truyền thông, xây dựng hình ảnh quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về các ngành nghề đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh; tạo nguồn cho các hệ đào tạo; 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Phân hiệu; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận trong khu vực.

- Tham mưu cho lãnh đạo ban hành các quy định và tổ chức các hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động.

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: 

1. Giám đốc

2. Phó Giám đốc

3. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

II. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRUNG TÂM

 

STT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

Chuyên môn

1

Ths. Đới Thị Thu Thủy

Giám đốc TT

DĐ: 0988.552.325

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Tâm lý học

2

Ths. Hoàng Đức Trọng

Phó Giám đốc TT

DĐ: 0988.838.028

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Sinh học

3

Ths. Phạm Thị Thắm

Giảng viên

DĐ: 0348.829.163

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Ngữ Văn

4

TS. Vũ Thị Bình

Phó Giám đốc Phân hiệu

DĐ: 0912.961.133

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

PPDH toán

5

TS. Giàng Thị Gấm

Trưởng khoa CĐSP

DĐ: 0912.243.358

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

GD mầm non

6

TS. Nguyễn Ngọc Ngân

Phó trưởng khoa CĐSP

DĐ: 0945.035.447

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

GD Tiểu học

7

TS. Ngô Thanh Xuân

Trưởng khoa Nông – Lâm

DĐ: 0989.659.570

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Sinh học

8

TS. Lục Quang Tấn

Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

DĐ: 0943.255.699

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Hóa học

9

TS. Trần Phạm Văn Cương

Trưởng khoa Kinh tế- du lịch

DĐ: 0912.324.031

       Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Kinh tế

10

TS. Đặng Thị Oanh

Phó Trưởng khoa Kinh tế- du lịch

DĐ: 0949.056.541

       Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Văn học

11

Ths. Ninh Anh Đại

Phó Trưởng phòng ĐT, NCKH & HTQT

DĐ: 0915.371.188

       Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Địa lý

12

Ths. Nguyễn Hoàng

Phó Trưởng phòng ĐT, NCKH & HTQT

DĐ: 0915.825.266

       Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Hóa học

13

Ths. Lưu Thị Thanh Mai

Phó Trưởng khoa Khoa học Cơ bản

DĐ: 0947.954.242

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Ngôn ngữ

14

Ths. Nguyễn Hoài Nam

Giảng viên

DĐ: 0944.951.000

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Ngôn ngữ

 

 

 

Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm


Tư vấn tuyển sinh tại trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sa Pa


Description: C:\Users\Administrator\Downloads\Tin bài trao bằng TN ĐHMN\Tin bài trao bằng TN ĐHMN\20200105_102508.jpg

TS. Vũ Thị Bình trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Đại học Mầm non K10 khóa 2017-2019

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\78728818_539514063562330_171445499499380736_n.jpg

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ CBQL mầm non đi thực tế tại trường MN Cam Đường

 

TS. Vũ Thị Bình – Phó Giám đốc phát biểu tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền tuyển sinh năm 2020

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.