Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Danh sách cán bộ, giảng viên Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Phát triển nguồn nhân lực

TT

Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Điện thoại, Email

Thông tin

1

Đới Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Tâm lý học

DĐ: 0988.552.325

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Click để xem

2

Hoàng Đức Trọng

Thạc sĩ

Sinh học

DĐ: 0988.838.028

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Click để xem

3

Phạm Thị Thắm

Thạc sĩ

Ngữ Văn

DĐ: 0348.829.163

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Click để xem

4

Phạm Thị Thắng

Thạc sĩ

Anh Văn

DĐ: 0348.829.163

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Click để xem

Download Template Joomla 3.0 free theme.