Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

CN. Bạch Kim Chi

Bạch Kim Chi

 1

Sinh ngày: 07/05/1995

Quê quán: Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh/học vị: Cử nhân

Tham gia công tác khác

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0969666819

Phòng làm việc: Khoa Kinh tế - Du lịch

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

阅读更多:CN. Bạch Kim Chi

ThS. Hà Lê Hồng Nhung

 

 1

Sinh ngày 09/07/1991

Quê quán: Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An.

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Tham gia công tác khác

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0964158988

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế du lịch Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

阅读更多:ThS. Hà Lê Hồng Nhung

ThS. Nguyễn Thành Luân

 

1

- Chức vụ: Giảng viên

- Chức danh/học vị: Thạc sỹ kinh tế

- Tham gia công tác khác (ngoài đơn vị/khoa):

- Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

- Điện thoại: (84) 167 942 6993

- Phòng làm việc: Khoa Kinh tế - Du lịch

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên – Lào Cai, Tổ 13, Phường Bình Minh, TP Lào Cai.

阅读更多:ThS. Nguyễn Thành Luân

ThS. Nguyễn Thị Lê Ngân

 

 1

Sinh ngày: 13/01/1989

Quê quán: Lào Cai

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Tham gia công tác khác:

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0982719933

Phòng làm việc: Khoa Kinh tế - Du lịch

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

阅读更多:ThS. Nguyễn Thị Lê Ngân

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 1

Sinh ngày 19/03/1990

Quê quán: Phú Lương - Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0979559534

Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Du lịch, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

阅读更多:ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS. Trần Phạm Văn Cương

 

 1

Sinh ngày 08/02/1982

Quê quán: Đại Từ - Thái Nguyên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Tham gia công tác khác

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0912324031

Phòng làm việc: Phòng Đào tạo - NCKH &HTQT

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

阅读更多:ThS. Trần Phạm Văn Cương

ThS. Trần Thị Hiền

 

 1

Sinh ngày 12/12/1986

Quê quán: Lâm Thao – Phú Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Chức danh/học vị: Thạc sĩ

Tham gia công tác khác

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0943286968

Phòng làm việc: Khoa Kinh tế - du lịch

Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh
Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

阅读更多:ThS. Trần Thị Hiền

Download Template Joomla 3.0 free theme.