Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022

 

1. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
anh thiiiii
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Đình Thi
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên;
Bí thư Chi bộ .
Học vị: Thạc sỹ
Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
Điện thoại: 0214.3859.199
Địa chỉ liên hệ: Phòng 104 – Tầng 1 nhà Hiệu bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
ANH CUONG
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Phạm Văn Cương
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó trưởng khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0912.324.031
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Du lịch - Khu Giảng đường Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
ANH HOÀNG
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Hoàng
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo – NCKH & HTQT;
Phụ trách công tác kiểm tra của Công Đoàn Phân hiệu.
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0984.684.995
Địa chỉ liên hệ: Phòng 101– Tầng 1 nhà Hiệu bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
chị phương 2
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trưởng ban nữ công Công đoàn Phân hiệu.
Học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0912.388.566
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Khu Giảng đường -Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
c liễu
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Chu Thị Liễu
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Giảng viên Khoa cơ bản.
Học vị: Thạc sỹ
Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
Điện thoại: 0979361853
Địa chỉ liên hệ: Khoa cơ bản - Khu Giảng đường Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
6. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
a hiển
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Chí Hiển
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp.
Học vị: Kỹ sư
Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
Điện thoại: 0912.581.051
Địa chỉ liên hệ: Phòng 106 – Tầng 1 nhà Hiệu bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
7. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
 
a sơn
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Bùi Văn Sơn
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Kế toán viên Phòng Hành chính – Tổng hợp
Học vị: Đại học
Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
Điện thoại:0984.17.3456
Địa chỉ liên hệ: Phòng 106 – Tầng 1 nhà Hiệu bộ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.
Tổ 13, Phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Download Template Joomla 3.0 free theme.