Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

03. Biểu 19C - Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e_book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

1

2

số chỗ ngồi

60

3

số máy tính của thư viện

29

4

số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện

4466

5

số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

2490

Download Template Joomla 3.0 free theme.