Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

06. Biểu 02-ĐHTN - Công khai sơ yếu lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành

STT

Họ và tên

Năm sinh

Lý lịch khoa học

Ghi chú

1

Khối ngành I

     

Giàng Thị Gấm

1979

Tệp đính kèm

 

La Thị Bích Ngọc

1993

Tệp đính kèm

 

Hoàng Đức Trọng

1981

Tệp đính kèm

 

Lê Thị Lượng

1973

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Xuân Chiến

1983

Tệp đính kèm

 

Phạm Thị Thắm

1985

Tệp đính kèm

 

Trần Anh Quang

1983

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Hải Yến

1982

Tệp đính kèm

 

NguyễnHoài Nam

1984

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Tâm

1994

Tệp đính kèm

 

Phạm Thị Thắng

1975

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Phương Thanh

1989

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thúy Hà

1974

Tệp đính kèm

 

Đào Thị Biếc

1985

Tệp đính kèm

 

Trần Thùy Linh

1990

Tệp đính kèm

 

Vũ Thị Bình

1972

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1976

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

1978

Tệp đính kèm

 

Vũ Thị Hậu

1987

Tệp đính kèm

 

Trần Thị Thu

1987

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Lan Phương

1983

Tệp đính kèm

 

Nông Hạnh Phúc

1987

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Minh Hiền

1995

Tệp đính kèm

 

Đặng Văn Lâm

1978

Tệp đính kèm

 

Hoàng Thị Bảo Ngọc

1977

Tệp đính kèm

 

3

Khối ngành V

     

Nguyễn Mạnh Hà

1967

Tệp đính kèm

 

Dương Mạnh Hùng

1954

Tệp đính kèm

 

Phan Thu Hương

1989

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Út

1993

Tệp đính kèm

 

Lê Thị Minh Thảo

1983

Tệp đính kèm

 

Ngô Thanh Xuân

1981

Tệp đính kèm

 

Trần Ngọc Tuấn

1992

Tệp đính kèm

 

Vũ Hoài Sơn

1990

Tệp đính kèm

 

Lương Văn Hinh

1952

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Tần

1978

Tệp đính kèm

 

Phan Đình Thắm

1955

Tệp đính kèm

 

Trần Huê Viên

1952

Tệp đính kèm

 

4

Khối ngành VII

 

Tệp đính kèm

 

Hoàng Văn Hùng

1974

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thế Đặng

1955

Tệp đính kèm

 

Đỗ Văn Hải

1991

Tệp đính kèm

 

Lưu Thị Cúc

1991

Tệp đính kèm

 

Trương Nhật Anh

1994

Tệp đính kèm

 

Đỗ Trung Tiến

1990

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Hoài Nam

1992

Tệp đính kèm

 

Cao Thị Thu

1989

Tệp đính kèm

 

Đặng Thị Oanh

1972

Tệp đính kèm

 

Hà Lê Hồng Nhung

1991

Tệp đính kèm

 

Lưu Thị Thanh Mai

1980

Tệp đính kèm

 

Ninh Anh Đại

1973

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thành Luân

1991

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

1990

Tệp đính kèm

 

Phạm Thị Bích Thảo

1987

Tệp đính kèm

 

Trần Phạm Văn Cương

1982

Tệp đính kèm

 

Ứng Trọng Khánh

1974

Tệp đính kèm

 

5

GV Các môn chung

     

Lục Quang Tấn

1985

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Hoàng

1982

Tệp đính kèm

 

Chu Thị Liễu

1978

Tệp đính kèm

 

Phạm Thị Mỹ Đức

1989

Tệp đính kèm

 

Hoàng Khánh Chi

1989

Tệp đính kèm

 

Trần Thị Hiền

1986

Tệp đính kèm

 

Lèng Minh Tuấn

1988

Tệp đính kèm

 

Ngô Thị Thủy

1989

Tệp đính kèm

 

Trần Thị Thúy Nga

1990

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Thuý Hà

1974

Tệp đính kèm

 

Đới Thị Thu Thuỷ

1971

Tệp đính kèm

 

Lê Quốc Thắng

1975

Tệp đính kèm

 

Nguyễn Đức Thắng

1970

Tệp đính kèm

 

Cao Hoàng Khuyến

1986

Tệp đính kèm

 

Giàng Thị Mai

1976

Tệp đính kèm

 
 

Nguyễn Thanh Tuấn

1984

Tệp đính kèm

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.