Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của Indenoisoquinoline có hoạt tính chống ung thư

bai bao tap chi hoa hoc 5-1

bai bao tap chi hoa hoc 5-2bai bao tap chi hoa hoc 5-3

bai bao tap chi hoa hoc 5-4

 

 

Tin mới

Các tin khác