Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Sinh thời, Bác sống rất giản dị, từ lời nói đến việc làm, phong cách làm việc, từ cách ăn mặc cho đến những sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi Người đã là Chủ tịch nước.

Xem thêm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ting...ting.... niềm vui lan tỏa

Chính sách cho học sinh sinh viên là một trong những việc làm được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra hàng ngày với phương châm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho học sinh sinh viên, "hạn chế chi tiêu không dùng tiền mặt". Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã sớm triển khai chi trả chính sách cho học sinh sinh viên qua tài khoản.

Xem thêm: Ting...ting.... niềm vui lan tỏa

Các trường hợp tinh giản biên chế

Các trường hợp tinh giản biên chế

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018):

“1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự;

b) Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp  hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Luật BHXH, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

h) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.

Đối với trường hợp giáo viên nam cùng trường với ông Tân, có năm học 2017-2018, 2018-2019 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp này không thuộc các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) như đã nêu ở trên, mà chuyển sang thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Luật Viên chức năm 2010: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

Chính sách về hưu trước tuổi

Về câu hỏi, giáo viên nam nêu trên xin nghỉ vào thời điểm nào để đúng 55 tuổi, nếu căn cứ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành thì xin nghỉ ngày 1/9/2019 là đủ 55 tuổi.

Giả dụ trong trường hợp giáo viên nam này thuộc các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như trình bày ở trên, nếu có 37 năm đóng BHXH và thực hiện tinh giản biên chế tại thời điểm ngày 1/9/2019 (thời điểm giáo viên nam đủ 55 tuổi), thì giáo viên nam này sẽ được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Khoản 2, Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7, Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như sau:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 54 Luật BHXH;

- Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

Phạm Thị Lan Anh – ST theo https://thuvienphapluat.vn

17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

17 trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 2012Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014 thì 17 trường hợp nêu sau sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.

Untitled123

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thu nhập được miễn thuế:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

- Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

- Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Giảm thuế

17. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Đỗ Thanh Huyền- ST theo https://thuvienphapluat.vn

MỘT SỐ ĐIỂM MỞI TRONG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHTN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Xem thêm: MỘT SỐ ĐIỂM MỞI TRONG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Download Template Joomla 3.0 free theme.