Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản phòng Đào tạo

STT

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NƠI BAN HÀNH

LOẠI VĂN BẢN

TẢI VỀ

I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

1

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

73/2015/NĐ-CP

08/9/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

49/2015/NĐ-CP

15/5/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

3

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

11/2015/NĐ/CP

31/01/2015

Chính phủ

Nghị định

Tải về

4

Quyết định ban hành điều lệ Đại học

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Thủ tướng Chính Phủ

Quyết định

Tải về

5

Về điều kiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt độngđào tạo, đình chỉ hoạt độngđào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trườngđại học,họcviện do Thủ tướngChínhphủ ban hành.

64/2013/QĐ-TTg

11/11/2013

Thủ tướng

Quyết định

Tải về

6

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

29-NQ/TW

4/11/2013

Ban chấp hành TW Đảng

Nghị quyết

Tải về

7

Luật giáo dục đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Quốc hội

 Luật

Tải về

Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018

34/2018/QH14

29/11/2018

Quốc hội

Luật

Tải về

 

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học

99/2019/NĐ-CP

30/12/2019

Chính phủ

Nghị định

Tải về

1.2. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, LIÊN BỘ

8

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.

06/2016/ TT-BGDĐT

21/3/2016

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

9

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

03/2016/ TT-BGDĐT

14/3/2016

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

10

Hướng dẫn tuyển thảng, ưu tiên xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2016

1062/BGDĐT-KTKĐCLGD

16/03/2016

Bộ giáo dục đào tạo

Văn bản

Tải về

11

Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

32/2015/ TT-BGDĐT

16/12/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

12

Quyđịnh về chương trình mônhọcGiáo dục thể chất thuộc các chương trìnhđào tạotrình độđại họcdo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

25/2015/ TT-BGDĐT

14/10/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

13

Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

24/2015/ TT-BGDĐT

23/9/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

14

Quản lý bằng tốt nghiệp trunghọccơ sở, bằng tốt nghiệp trunghọcphổ thông, văn bằng giáo dụcđại họcvà chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạoban hành

19/2015/TT-BGDĐT

08/9/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Quy chế

Tải về

15

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

08 /2015/TT-BGDĐT

21/04/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

16

Quyđịnh khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà ngườihọcđạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độđào tạocủa giáo dụcđại họcquytrình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trìnhđào tạotrình độđại học, thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dụcĐào tạoban hành

07/2015/TT-BGDĐT

16/4/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

17

Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

03/2015/TT-BGDĐT

26/02/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

18

Đào tạo chất lượng cao trình độđại học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành

23/2014/TT-BGDĐT

18/7/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

19

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

12/VBHN-BGDĐT

25/04/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Văn bản

Tải về

20

Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

08/2014/TT-BGDĐT

20/03/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

21

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

57/2011/TT-BGDĐT

02/12/2011

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

22

Mẫu bằng tốt nghiệpđại họcdo Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạoban hành

19/2011/TT-BGDĐT

24/5/2011

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

23

Quyđịnh vềquytrình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngànhđào tạotrình độđại học, cao đẳng tại Bộ Giáo dục vàĐào tạodo Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo ban hành

1146/QĐ-BGDĐT

23/3/2011

Bộ giáo dục đào tạo

Quyết định

Tải về

1.3. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

24

Quyết định về việc ban hành "Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHTN"

Số 408/QĐ-ĐHTN

22/04/2013

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

25

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Số 1986/QĐ-ĐHTN

20/09/2017

Đại học Thái Nguyên

Quyết định 

Tải về

26

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo chương trình bổ sung kiến thức đối với năm học dự bị cho đối tượng tuyển sinh thuộc 62 huyện nghèo

Số 1207/QĐ-ĐHTN

8/10/2012

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

II. ĐÀO TẠO LIÊN KẾT ĐẠI HỌC

27

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

02/VBHN-BGDĐT

05/8/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

28

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

42/2008/QĐ-BGDĐT

28/7/2008

Bộ giáo dục đào tạo

Quyết định

Tải về

III. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

3.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

29

Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Số: 911/QĐ-TTg

17/06/2010

Chính phủ

Quyết định

Tải về

3.2. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, LIÊN BỘ

30

Ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

15/2014/TT-BGDĐT

15/5/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

31

Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

35/2012/TT-BGDĐT

12/10/2012

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

32

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

04/2012/TT-BGDĐT

15/2/2012

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

33

Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”

Số 5339/QĐ-BGDĐT

25/10/2011

Bộ giáo dục đào tạo

Quyết định

Tải về

3.3. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

34

Quyết định phê duyệt đề án công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Ban Đào tạo Sau đại học

Số 125/QĐ-ĐHTN

17/02/2012

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

IV. HỢP TÁC QUỐC TẾ

4.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

35

Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Số:73/2012/ND-CP

8/11/2012

Chính phủ

Nghị định

Tải về

36

Tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Số 35/2004/CT-TTg

22/10/2004

Chính phủ

Chỉ thị

Tải về

37

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Số: 165/2004/NĐ-CP

16/09/2004

Chính phủ

Nghị định

Tải về

4.2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO, LIÊN BỘ

38

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Số: 01/2013/TT-BGDĐT

29/01/2013

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

39

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Số: 15/2003/TT-BGD&ĐT

31/3/2003

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

4.3. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

40

Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên

Sô: 1050/QĐ-ĐHTN

01/6/2015

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

41

Quy định Quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên

Số 688 /QĐ-ĐHTN

28/05/2014

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

42

Quy định quản lý và đào tạo người nước ngoài tại ĐHTN

Số 452/QĐ-ĐHTN

6/5/2013

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

43

Ban hành quy định quản lý Chương trình liên kết Đào tạo Quốc tế bậc cao đẳng, đại học, sau đại học thực hiện tại Đại học Thái Nguyên

Số 1599/QĐ-DTLK-ĐHTN

11/12/2009

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

44

Ban hành Quy định thủ tục xây dựng đề án, tổ chức thực hiện quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của ĐHTN

Số 471/QĐ-ĐHTN

12/6/2008

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

V. THANH TRA KHẢO THÍ

5.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

45

Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

42/2013/NĐ-CP

09/5/2013

Chính phủ

Nghị định

Tải về

5.2. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, LIÊN NGÀNH

46

Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tracủa cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

51/2012/TT-BGDĐT

18/12/2012

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

47

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

04/2016/TT/BGDĐT

14/3/2016

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

48

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

18/TTLT/BGDĐT/BLĐTBXH

08/9/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Bộ lao động - thương binh và xã hội

Thông tư liên tịch

Tải về

49

Về thanh tra tuyển sinhđại học, cao đẳng hệchính quynăm 2015 do Bộ Giáo dụcĐào tạoban hành

693/HD/BGDĐT

07/8/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Hướng dẫn

Tải về

50

Xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinhđại học, cao đẳng hệchính quynăm 2015 do Bộ Giáo dục Đào tạoban hành.

650 /GDĐT-VP

29/7/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông báo

Tải về

51

Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

24/VBHN-BGDĐT

20/10/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

52

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

38/2014/TT/BGDĐT

29/11/2013

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

53

Về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học.

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Công văn

Tải về

 

Luật tố cáo năm 2018

03/2018/L-CTN

25/6/2018

Chủ tịch nước

Luật

Tải về

 

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định trình giải quyết khiếu nại  hành chính

02/2016/TT-TTCP

20/10/2016

Thanh tra Chính phủ

Thông tư

Tải về

 

Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/2019/TT-BGDĐT

30/12/2019

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thông tư

Tải về

5.3. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

54

 

Về việc Ban hành Quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên.

2555/QĐ-ĐHTN

30/12/2014

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

VI. CHẾ ĐỘ CHO GIẢNG VIÊN

6.1. QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ

55

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động àm công tác quản lý giáo dục.

42/2011/QĐ-TTg

05/8/2011

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Tải về

56

Về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

140/2009/QĐ-TTg

31/12/2009

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Tải về

57

Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

27/2003/QĐ-TTg

19/02/2003

Chính phủ

Quyết định

Tải về

58

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Chính phủ

Nghị định

Tải về

6.2. CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO,

59

Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

08/2016/TT-BGDĐT

28/3/2016

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

60

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

35/2015/TT-BGDĐT

31/12/2015

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

61

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Bộ giáo dục đào tạo - Bộ nội vụ

Thông tư

liên tịch

Tải về

62

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

04/2015/TT-BNV

31/8/2015

Bộ nội vụ

Thông tư

Tải về

63

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

47/2014/TT-BGDĐT

31/12/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

64

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

36/2014/TTLT-BGDDT-BNV

28/11/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Bộ nội vụ

Thông tư liên tịch

Tải về

65

Quy định xét tặng giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.

14/2014/TT-BGDĐT

05/5/2014

Bộ giáo dục đào tạo

Thông tư

Tải về

6.3.  CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

66

Quy định thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1003/QĐ-ĐHTN, ngày 19/5/2016 của giám đốc ĐH Thái Nguyên.

 

19/5/2016

Đại học

 Thái Nguyên

Quy định

Tải về

67

Về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong ĐHTN

3189/QĐ-ĐHTN

31/12/2015

Đại học

Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

VII

QUẢN LÝ KHOA HỌC 

6.1

Quyết định công tác NCKH

68

 

Quyết định - Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên 

 

 3920/QĐ-ĐHTN  16/09/2016

    Đại học 

Thái Nguyên

 Quyết định Tải về 

69

Quyết định - Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

  08/2016 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Quyết định  Tải về

70

 

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

   2016  Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai  Quyết định Tải về

6.2

Biểu mẫu quy định NCKH 

71

 

Các biểu mẫu quản lý Đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

 

   2016  Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai  Biểu mẫu  Tải về  

72

Các biểu mẫu quản lý Đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ Sở 

  2016 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Biểu mẫu Tải về

Download Template Joomla 3.0 free theme.