Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu phòng CTHSSV

 

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Cai, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý hiệu quả, toàn diện công tác HSSV theo pháp luật của Nhà nước, đúng với các quy chế, quy định của ngành Giáo dục, của địa phương và của Phân hiệu.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Công tác tổ chức hành chính.

1.1. Tham mưu để Giám đốc Phân hiệu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác HSSV tại Phân hiệu;

1.2. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học, sắp xếp biên chế học viên, sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho người học;

1.3. Xây dựng, quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu về học viên, sinh viên đảm bảo khoa học, đầy đủ và chính xác;

1.4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ Khai giảng và Bế giảng các khóa học. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho học viên, sinh viên;

1.5. Giải quyết các công việc hành chính khác, thừa lệnh Giám đốc Phân hiệu xác nhận một số loại giấy tờ liên quan đến học viên, sinh viên;

1.6. Tham mưu quản lý, xúc tiến các hoạt động Wesite, truyền thông…để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Phân hiệu;

1.7. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo và các cơ quan cấp trên.

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện.

2.1. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học;

2.2. Chỉ đạo GVCN tư vấn, theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế, quy định;

2.3. Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn, thi tay nghề giỏi, nghiệp vụ giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

2.4. Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi sinh viên. với các tổ chức giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước. Đầu mối quan hệ với các đơn vị sử dụng lao động để tiếp nhận thông tin tuyển dụng, tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên;

2.5. Tổ chức hoạt động người học tham gia đánh giá giảng viên, đánh giá chất lượng dịch vụ;

2.6. Khảo sát và nắm bắt thông tin của học viên, sinh viên sau tốt nghiệp hằng năm, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên nhằm khai thác và phát huy nguồn lực cho sự phát triển của Phân hiệu.

3. Thực hiện các chế độ, chính sách, dịch vụ đối với sinh viên.

3.1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên;

3.2. Tiếp nhận, điều tiết nguồn học bổng từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (nếu có) đẩy mạnh phong trào khuyến học cũng như tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên nghèo vượt khó

3.3. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; kiến nghị xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập; Thường xuyên tuyên truyềnvệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, bệnh…

3.4. Tổ chức các loại hình dịch vụ và nhà ăn tập thể (nếu có) cho học viên, sinh viên.

4. Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

4.1. Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục chuyên đề nhằm nâng cao ý thức chính trị, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức lối sống trong sinh viên;

4.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên;

4.3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức cho học viên, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng;

4.4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học viên, sinh viên; tạo điều kiện cho lớp đoàn viên ưu tú có môi trường rèn luyện, phấn đấu, khẳng định và trưởng thành;

4.5. Định kỳ tổ chức đối thoại giữaThủ trưởng đơn vị với sinh viên.

5. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

5.1. Tổ chức tiếp nhận và đăng kí tạm trú cho sinh viên ở nội trú; hướng dẫn các thủ tục cho sinh viên ở ngoại trú;

5.2. Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng Quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp HSSV… đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn;

5.3. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học viên, sinh viên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu phân công.

Một số hình ảnh tập thể Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

12

13

14

15

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.