Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Danh sách cán bộ, giảng viên khoa Nông Lâm

DANH  SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

TT

Họ và tên

Học vị

Học hàm

Chuyên môn

Thông tin

I

Danh sách giảng viên

 

1

Lê Thị Minh Thảo

Tiến sỹ

 

Nông nghiệp

Click để xem

2

Hoàng Văn Hùng

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Khoa học môi trường

Click để xem

3

Nguyễn Mạnh Hà

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Chăn nuôi

Click để xem

4

Lương Văn Hinh

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Nông học

Click để xem

5

Nguyễn Thị Tần

Thạc sỹ

 

Nông nghiệp

Click để xem

6

Lưu Thị Cúc

Thạc sỹ

 

Khoa học môi trường

Click để xem

7

Đàm Thị Hạnh

Thạc sỹ

 

Khoa học môi trường

Click để xem

8

Đỗ Văn Hải

Thạc sỹ

 

Quản lý đất đai

Click để xem

9

Phan Thu Hương

Thạc sỹ

 

Chăn nuôi – Thú y

Click để xem

10

Nguyễn Thị Út


Thạc sỹ

 

Chăn nuôi – Thú y

Click để xem

11

Nguyễn Hoài Nam

Thạc sỹ

 

Quản lý đất đai

Click để xem

12

Vũ Hoài Sơn

Thạc Sỹ

 

Di truyền học

Click để xem

II

Danh sách cán bộ kỹ thuật – phòng Thí nghiệm

 

13

Trần Ngọc Tuấn

Kỹ sư

 

Lâm sinh

Click để xem

14

Mè Văn Dai

Cử nhân

 

Nông lâm kết hợp

Click để xem

15

Dương Thị Thanh Hương

Kỹ sư

 

Trồng Trọt

Click để xem

16

Hoàng Thị Phương

Kỹ sư

 

Nông lâm kết hợp

Click để xem

17

Đỗ Trung Tiến

Kỹ sư

 

Khoa học môi trường

Click để xem

DANH  SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

Họ và tên

Học vị

Học hàm

Chuyên môn

Cơ quan công tác

Khoa học cây trồng

1

Nguyễn Hữu Hồng

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Nông nghiệp

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

2

Nguyễn Hữu Cường

Thạc sỹ

 

Nông nghiệp

Học viện Nông Nghiệp

Chăn nuôi thú y

3

Trần Tố

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Chăn nuôi

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

4

Hoàng Toàn Thắng

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Chăn nuôi

Viện y học bản địa Việt Nam

5

Dương Mạnh Hùng

Tiến sỹ

 

Chăn nuôi

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

6

Phạm Thị Hiền Lương

Tiến sỹ

 

Chăn nuôi

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

7

Hầu Văn Ninh

Thạc sỹ

 

Chăn nuôi

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên môi trường

8

Phan Đình Binh

Tiến sỹ

Phó giáo sư

Quản lý tài nguyên môi trường

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

9

Nguyễn Đức Thạnh

Tiến sỹ

 

Khoa học môi trường

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

10

Nguyễn Ngọc Anh

Tiến sỹ

 

Quản lý đất đai

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

11

Hoàng Thị Lan Anh

Thạc sỹ

 

Khoa học môi trường

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

12

Vương Vân Huyền

Thạc sỹ

 

Quản lý tài nguyên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Download Template Joomla 3.0 free theme.