Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Hoàng Văn Hùng

Bí thư

2

Nguyễn Mạnh Hà

Phó Bí thư

3

Vũ Thị Bình

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Đỗ Thị Oanh

Ủy viên

5

Trần Nhật Tân

Ủy viên

6

Nguyễn Hoàng

Ủy viên

7

Lưu Thị Thanh Mai

Ủy viên

8

Lục Quang Tấn

Ủy viên

9

Nguyễn Đình Thi

Ủy viên

Download Template Joomla 3.0 free theme.