Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học Công nghệ

IMG 15456

I.SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 4210/QĐ-ĐHTN, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ theo Giấy chứng nhận số 16 ngày 15/07/2017 của Giám đốc Sở Khoa Học và Công nghệ Lào Cai.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Phân hiệu. 

Tên tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Trung tâm NC&CGKHCN

Tên tiếng Anh: Research and Technology Transfer Centre

Trụ sở: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 02143 669 229

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp -  PTNT, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục, Du lịch - Lữ hành theo quy định của pháp luât, đồng thời tạo địa bàn nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho giảng viên, các nhà khoa học và sinh viên trong trường nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai và khu vực miền núi phía Bắc.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch cà nhiệm vụ của Phân hiệu. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của Phân hiệu tiếp cận và tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt  theo quy định.

- Tham gia đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề cho nông dân.

- Tạo địa bàn nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho giảng viên và sinh viên Phân hiệu.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các địa phương.

- Nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp và quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

- Dịch vụ KH&KT: Thông tin, tư vấn, kiểm định, đánh giá khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực liên quan.

- Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch hoạt động và phát triển Trung tâm hàng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của cả nước, địa phương và của cơ sở.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Phân hiệu giao; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: 

1. Giám đốc

2. Phó Giám đốc

3. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Bộ phận Tài chính - Kế hoạch

- Bộ phận Nghiên cứu Khoa học

- Bộ phận Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ

IV. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM

TT

Họ và tên

Thông tin cán bộ

Chuyên môn

1

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0989 372
386
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài nguyên

Môi trường

2

 

ThS. Nguyễn Thị Tần

Chức vụ: PhóGiám đốc
Điện thoại: 0988 425
278
Email: 
nguyentan18@gmail.com

Nông nghiệp

3

ThS. Nguyễn Hoài Nam

Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0989
886555
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý

Đất đai

4

KS. Trần Ngọc Tuấn

Chức vụ: Cán bộ
Điện thoại: 01674
650998
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lâm Sinh

5

KS. Lê Anh Tùng

Chức vụ: Cán bộ
Điện thoại: 0973
308333
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý

bảo vệ rừng

6

KTV. Nguyễn Duy Trương

Chức vụ: Cán bộ
Điện thoại: 0982
775259
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quản lý

Đất đai

V. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

(Theo Quyết định số 75a/QĐ-PHĐHTN ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên)

STT

Họ tên

Chuyên môn

Chức vụ/chức danh

          1        

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

KHMT

Giám đốc Phân hiệu

          2        

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

CNTY

Phó.GĐ Phân hiệu

          3        

ThS. Đỗ Thị Oanh

Kế toán

Trưởng Phòng HC-TH

         4      

TS. Lục Quang Tấn

Hóa hữu cơ

Trưởng Khoa Cơ bản

          5        

TS. Ngô Thanh Xuân

Sinh học

Trưởng Khoa NL

          6        

TS. Lê Thị Minh Thảo

Nông nghiệp

P.Trưởng Khoa NL

          7        

ThS. Ứng Trọng Khánh

Kinh tế

P.Trưởng Phòng HC-TH

          8        

ThS. Nguyễn Đình Thi

QLHC công

Trưởng Phòng CTHSSV

          9        

ThS. Nguyễn Hoàng

Hóa phân tích

P.Trưởng Phòng ĐT

        10       

ThS. Đỗ Thị Bích Nguyệt

QL Đất đai

P.Trưởng Phòng ĐT

        11       

ThS. Hoàng Khánh Chi

Luật

BT Đoàn TN

        12       

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc

CNSH

Giảng viên

        13       

ThS. Đỗ Văn Hải

TNMT

Giảng viên

        14       

ThS. Lưu Thị Cúc

Môi trường

Giảng viên

        15       

CN. Ngô Thị Thủy

Du lịch

Giảng viên

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TRUNG TÂM

1. Xây dựng các mô hình nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

nhân giống

 Mô hình: Nhân giống và bảo tồn, phát triển một số loại cây thuốc đặc hữu
(Hà thủ ô, Ba kích, Sâm cau)                

mô hình rau hoa 

Các mô hình rau, hoa ứng dụng công nghệ cao
tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

2. Đào tạo và kết nối khoa học

Phối  hợp với các đơn vị tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ mới, kỹ thuật mới.

Tổ chức, thực hiện công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật cho nông dân.

Tìm kiếm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước để thu hút nguồn lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm.

Tổ chức, thực hiện các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ trong nước.

 3. Tư vấn và chuyển giao Công nghệ

Nhiều công trình nghiên cứu, mô hình sản xuất đã được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội, được nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh quan tâm và đánh giá cao. Ví dụ: Mô hình công nghệ trồng rau, hoa, dược liệu sạch... Các hợp đồng triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ sức khỏe và đời sống người dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra.

VII. MỘT SỐ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Các Đề tài, Dự án đang thực hiện của Trung tâm giai đoạn 2017 - 2018

Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật) theo hướng GACP - WHO nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững phục vụ cho YHCT và sản xuất thuốc trong nước”. Năm 2017–2019.

Đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Độc hoạt, Vân mộc hương, Bạch Chỉ, Huyền sâm, Tục đoạn) theo hướng GACP - WHO tạo chuỗi sản xuất tại tỉnh Lào Cai”. Năm 2017-2019.

Dự án: “Xây dựng Kế hoạch chi tiết Phát triển dược liệu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2018”.

Đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật phát triển các giống hoa: hoa Hồng, hoa Thược dược, hoa Đồng tiềnphục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai.Năm 2017–2019.

Đề tài:“Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống, trồng cây Tam thất (Panax notoginseng) tại tỉnh Lào Cai”. Năm 2016-2018.

Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số giống Phong lan rừng (Orchidaceae) quý hiếm tại tỉnh Lào Cai”. Năm 2017.

Đề tài: “Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá thích hợp đất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”. Năm 2017.

Dự án: “Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”. Năm 2016-2020.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.