Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Văn bản của ĐHTN

Stt

Tên

Số hiệu

Ngày ban hành

Nơi ban hành

Loại văn bản

Tải về

1

Về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

Số: 2309/QĐ-ĐHTN

09/12/2014

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

2

Về việc Ban hành Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên

Số: 897/QĐ-ĐHTN

20/8/2012

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

3

Về việc Ban hành Quy định công tác CNL/CVHT đối với chương trình đào tạo hệ chính quy Đại học Thái Nguyên

Số: 1797/QĐ-ĐHTN

30/8/2017

Đại học Thái Nguyên

Quyết định

Tải về

Download Template Joomla 3.0 free theme.