Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Thực hiện Chương trình công tác số 12- CTr/ ĐUK, ngày 22 tháng 10 năm 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Read more: Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại...

Phát triển đảng viên mới

Thời gian qua, Đảng ủy Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Phân hiệu.

Read more: Phát triển đảng viên mới

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa XII

Chiều ngày 04/01/2018, tại Phòng 305 – Giảng đường, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Read more: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa XII

Download Template Joomla 3.0 free theme.