News and Events

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021) Tuesday, 08 June 2021 Ngày 03/6/2021, tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ, Công viên Hồ Chí...
Tổng kết, trao giải Cuộc thi thiết kế logo, slogan  về Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Tổng kết, trao giải Cuộc thi thiết kế logo, slogan về Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai Friday, 04 June 2021 Ngày 03/6/2021, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ...
TS. Lục Quang Tấn –  Một trưởng khoa đam mê nghiên cứu khoa học TS. Lục Quang Tấn – Một trưởng khoa đam mê nghiên cứu khoa học Friday, 28 May 2021 Với nhiều đóng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Tiến sĩ L...

News of member units

Main menu