Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ

Giới Thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 4210/QĐ-ĐHTN, ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ theo Giấy chứng nhận số 16 ngày 15/07/2017 của Giám đốc Sở Khoa Học và Công nghệ Lào Cai.

Trụ sở: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Số điện thoại: 02143 669 229

Email:  trungtamncvacgkhcn.phlc@tnu.edu.vn

<<Xem tiếp>>

Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG