Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV)

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trực thuộc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại tỉnh Lào Cai, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý hiệu quả, toàn diện công tác HSSV theo pháp luật của Nhà nước, đúng với các quy chế, quy định của ngành Giáo dục, của địa phương và của Phân hiệu.

XEM CHI TIẾT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Upload Image...

TIN TỨC MỚI NHẤT