Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giảng dạy nghệ thuật cho sinh viên trong Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Cùng với sự phát triển của xã hội, đòi hỏi những người lao động ngày càng phải có trình độ cao hơn và sự cạnh tranh giữa người lao động trong các lĩnh vực nghề nghiệp của nền kinh tế cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Chính vì vậy, thế hệ trẻ ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn: vấn đề công ăn việc làm, hướng đi của bản thân, xây dựng sự nghiệp,…

Ngay từ năm 1995, UNESCO đã đề xướng bốn trụ cột của giáo dục cho thế kỷ XXI, đó là: "Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và Học để chung sống cùng nhau".

Mỗi bạn trẻ chúng ta hôm nay đang nỗ lực học tập để tích lũy kiến thức chuyên môn và nghề nghiệp, thực chất đây mới chỉ dừng lại ở “Học để biết”. Và nếu chỉ có kiến thức không thôi thì chưa đủ để chúng ta gặt hái thành công trong công việc và cuộc sống. Khoảng cách giữa nhận thức và hành động: từ “hiểu” đến “làm” vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Đó là chưa nói “Học để tự khẳng định mình” và “Học để chung sống cùng nhau" lại càng là những vấn đề khó khăn hơn gấp bội. Trên thực tế, có nhiều bạn trẻ có thành tích học tập rất cao nhưng vẫn gặp một số khó khăn nhất định trong việc hòa nhập với công việc, với cuộc sống và giao tiếp với những người xung quanh.

Tại Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Trong đó, xây dựng “con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học” coi đó là “một mục tiêu của chiến lược phát triển”.

Ngay từ khi thành lập, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên không chỉ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn rất chú trọng đến việc tăng cường các kỹ năng mềm, kiến thức về xã hội cho sinh viên với mục tiêu tạo ra một thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, đặc biệt là trong giai đoạn Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng.

Từ ngày 18/02 đến ngày 21/02/2019, Phân hiệu đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về âm nhạc, khiêu vũ và hội họa cho sinh viên. Với mong muốn thông qua các lớp này, sinh viên thực sự có thể cải thiện các kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo. Khoa học đã nghiên cứu và chứng minh cho thấy một số lợi ích mạnh mẽ của Nghệ Thuật mang lại cho người học. Nghệ Thuật giúp kích thích phát triển hệ thần kinh giúp mở rộng, tái tạo và củng cố kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, nó thật sự hữu ích khi giúp chúng ta cân bằng cảm xúc. Thông qua các lớp học này sẽ  giúp sinh viên cải thiện và xây dựng những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống, nhận thức và kỹ năng giải quyết vấn đề và cho phép người học có những trải nghiệm để khám phá và vượt qua giới hạn của bản thân.

Ngoài ra, một trong những lợi ích quan trọng nhất của giáo dục nghệ thuật là làm cho người học tôn trọng và hiểu các nền văn hóa, các giá trị khác nhau của xã hội đa dạng. Quỹ Giáo dục Hoa kỳ giải thích: “Giáo dục nghệ thuật sẽ trở thành cầu nối chia sẻ, chất keo định hình sự hiểu biết về cách chúng ta nhìn nhận bản thân và người khác”.

Chính vì vậy, dù là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hay sinh viên khoa Nông lâm (Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Quản lý tài nguyên và môi trường) thì những khóa bồi dưỡng kiến thức về âm nhạc, hội họa, khiêu vũ đều rất bổ ích với các em.

Với mục tiêu tạo ra những sinh viên giỏi về chuyên môn, có khả năng thích nghi với mọi môi trường làm việc trong nước và quốc tế, Phân hiệu không ngừng cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực để phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín của khu vực và toàn quốc.

Một số hình ảnh

1

2

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN trong giờ học mỹ thuật

3

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN trong giờ học âm nhạc

4

5

6

Sinh viên Phân hiệu ĐHTN trong giờ học khiêu vũ

Bài: Nguyễn Hoàng

Ảnh: Hạnh Phúc

Download Template Joomla 3.0 free theme.