标题 点击
Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 2 năm 2019 45
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT 1) THEO KẾT QUẢ GHI TRONG HỌC BẠ THPT CỦA PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI 243
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT 1) THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 CỦA PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI 126
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 (ĐỢT 1) THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 CỦA PHÂN HIỆU ĐHTN TẠI TỈNH LÀO CAI 128
Thông báo Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 ( Đợt 1) theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 82
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ tài chính - ngân hàng năm 2019 89
Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học 140
Thông báo tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng, trung cấp chính quy 105
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 80
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2019 105