Tin tức - Sự kiện nổi bật

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai hỗ trợ trường THPT số 3 Bảo Thắng xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai hỗ trợ trường THPT số 3 Bảo Thắng xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn 2019-04-24 08:20 Với phương châm song hành cùng ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lào Cai, trong những năm ... More detail
Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 2019-04-19 16:19 Hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm v... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ