Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hội thảo - Tập huấn chuyên môn mầm non “Play-based education - Giáo dục thông qua chơi” Hội thảo - Tập huấn chuyên môn mầm non “Play-based education - Giáo dục thông qua chơi” 2019-08-15 14:56 Với mục đích bồi dưỡng và nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên giảng dạy ... More detail
Hội nghị tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đáp ứng nhu cầu xã hội Hội nghị tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đáp ứng nhu cầu xã hội 2019-08-13 15:12 Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019, ngày 02/08/2019, Phân hiệu Đại h... More detail
Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia Dự án giao lưu thanh niên Việt Nam – Thái Lan năm 2019 Sinh viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai tham gia Dự án giao lưu thanh niên Việt Nam – Thái Lan năm 2019 2019-08-13 15:12 Từ ngày 1/8 đến ngày 8/8, Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai vinh dự khi có m... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ