Đánh giá khả năng chịu hạn của các tổ hợp ngô nếp và các dòng bố mẹ phục vụ chọn tạo giống ngô nếp lai chịu hạn tại Lào Cai

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây

Newer news items:

Older news items: