Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

01. PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

 hung  

Họ và tên: Hoàng Văn Hùng

Học hàm/Học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh giảng dạy: Giảng viên cao cấp

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 02143.859.299

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học Công

nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường Bình Minh,

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

02. ThS. Nguyễn Thị Tần

 fdhdh  

Năm sinh:1978

Địa chỉ nhà riêng: Số 050, đường Thanh Phú, tổ 09, phường Kim

Tân, thành phố Lào Cai

Chức vụ: Phó giám đốc trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Email:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0913 211 869

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao

Khoa học Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13,

phường BìnhMinh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

阅读更多:02. ThS. Nguyễn Thị Tần

03. ThS. Nguyễn Hoài Nam

 nam Họ và tên: Nguyễn Hoài Nam

Quê quán: Tổ 17 – Phường Chùa Hang - Thành phố Thái Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên TT Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN

Chức danh giảng dạy: Giảng viên

Học vị: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Quản lý Đất Đai

Email: 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 0989 886 555

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao Khoa học

Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường

Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

04. KS. Trần Ngọc Tuấn

 27658951 1367267120045865 835079885 n  

Sinh ngày 13/02/1992

Quê quán: Lục Yên, Yên Bái

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Kĩ sư

Email: trantuanlc2009@gmail.com

Điện thoại: 01673 413 292

Địa chỉ nhà riêng: 128 đường Võ Nguyên Giáp, phường Bắc

Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao

KHCN - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13, phường Bình

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

阅读更多:04. KS. Trần Ngọc Tuấn

05. KS. Lê Anh Tùng

 27591338 1551724524882258 998175233 n  

Sinh ngày 02/12/1994

Quê quán: Xã Xuân Đài, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Kĩ sư

Email: leanhtunglc333@gmail.com

Điện thoại: 0973 308 333

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao
Khoa học Công nghệ 
- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13,

phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 

阅读更多:05. KS. Lê Anh Tùng

06. KTV. Nguyễn Duy Trương

 27496271 407971673000556 856999443 n

 

 

Sinh ngày 19/01/1995

Quê quán: Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Kĩ thuật viên

Email:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

Điện thoại: 01644 869 888

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao

Khoa học Công nghệ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai - Tổ 13,

phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


 

阅读更多:06. KTV. Nguyễn Duy Trương

Download Template Joomla 3.0 free theme.