Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Tuần SHCD – HSSV cuối khóa năm học 2018 – 2019 với những nội dung thiết thực, bổ ích

 

                                                                                Tác giả: ThS Nguyễn Hoài Nam - Phòng Công tác HSSV

Thực hiện Công văn số 3383/BGDĐT- CTHSSV ngày 10/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm học 2018 – 2019. Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường.

Ngày 24/5/2019, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khoá" năm học 2018 - 2019 cho toàn bộ HSSV các lớp hệ Cao đẳng chính quy năm cuối của nhà trường. 

Kết thúc khoá học, gần 400 HSSV năm cuối nhà trường đã được tiếp thu các thông tin về Luật Viên chức, luật Lao động, Luật Giáo dục,…; các quy chế, quy định về đào tạo, xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, hoàn thiện các loại văn bằng, hồ sơ tốt nghiệp,…

          Ngoài ra, Phân hiệu cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin tư vấn hướng nghiệp, việc tuyển dụng giáo viên của ngành Giáo dục tỉnh Lào Cai trong thời gian qua và định hướng thời gian tới đây; các nhiệm vụ của người giáo viên, điều lệ trường học,…giúp HSSV thêm yên tâm học tập, rèn luyện, thi cử.

Sau khoá học, HSSV năm cuối đã làm bài thu hoạch, kết quả 100% HSSV đạt kết quả từ Trung bình trở lên.

Một số hình ảnh của "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cuối khoá" năm học 2018 – 2019

anh2

Quang cảnh Hội nghị

anh1

Ông Trần Quang Vượng - Trưởng phòng TCCB Sở Giáo dục & Đào tạo Lào Cai phổ biến các thông tin tuyển dụng, điều lệ trường học cho HSSV nhà trường

anh3

Th.S Nguyễn Hoàng - Phó trưởng phòng Đào tạo - NCKH&HTQT triển khai các thông tin về đào tạo, xét tốt nghiệp

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho HSSV năm học 2018-2019

Tối ngày 23/5/2019 tại Hội trường Đa năng – Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lào Cai triển khai phổ biến Luật An ninh mạng cho HSSV toàn Phân hiệu. Ngày 12-6-2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu đồng ý tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

阅读更多:Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho HSSV năm học 2018-2019

Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên

Đó là mong muốn của Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 25/4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ Đoàn cần nhận thức sâu sắc vai trò các hoạt động của Đoàn, Đội, Hội là giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin, hình thành nên con người có lý tưởng, đạo đức cho các thế hệ thanh thiếu niên; hình thành nhân cách người thanh niên chuẩn mực, vì cộng đồng qua các hoạt động cụ thể, thiết thực.

1

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Các hoạt động cần cụ thể hoá, phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu niên, huy động được lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, gắn liền với rèn tác phong của người thanh niên thời đại mới; tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn giỏi, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, rèn luyện bản lĩnh để thanh niên có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Thanh niên cũng cần có nhân cách tốt, tránh xa cái xấu, những biểu hiện lệch chuẩn.

Các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội cũng cần nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, Hội vừa là người cán bộ gương mẫu, vừa phải là thủ lĩnh của thanh niên.

Báo cáo sơ kết của Trung ương Đoàn cho thấy, triển khai Nghị quyết 33, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã xác định thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ký chương trình phối hợp, tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho thanh niên và công tác thanh niên; thường xuyên đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi, tập trung giải quyết các vấn đề của thanh thiếu nhi trong học tập, việc làm, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện lồng ghép trong chương trình công tác toàn khóa và công tác hằng năm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

2

Quang cảnh buổi làm việc

Hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; Cuộc vận động được triển khai gắn với các chương trình, kế hoạch của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05, Chỉ thị 42, Quyết định 1501-QĐ-TTg ngày 28/8/2015 phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2015 - 2020; Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

Từ các giá trị nền tảng “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” được xác định trong mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến 12 tiêu chí: có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, có sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp, khát vọng vươn lên.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến và có nhiều hoạt động tích cực nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 33 vẫn còn một số mặt hạn chế như: việc học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh thiếu niên ở một số thời điểm còn chưa kịp thời; việc cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” tại một số địa phương chưa được quan tâm; hiệu quả triển khai một số phong trào thi đua chưa rõ nét, thiếu tính thường xuyên; một bộ phận thanh niên thiếu ý chí phấn đấu, có biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, lệch chuẩn; đời sống văn hoá tinh thần của phần lớn thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được đáp ứng đầy đủ...

                                                                                              Minh Tuấn – Sưu tầm

Nguồn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-dao-duc-cach-mang-cho-thanh-thieu-nien-520520.html

9 kỹ năng cần thiết với sinh viên trong thời đại công nghiệp 4.0

 

Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa đủ.Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kĩ năng sống của bản thân.Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay.

Kỹ năng xác định mục tiêu phù hợp

Để đạt được những thành công trong cuộc sống. Con người cần phải biết đặt ra những mục tiêu phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó.

Mục tiêu phù hợp sẽ giúp con người sống có mục đích, biết quý trọng cuộc sống của mình và đặt mình vào cuộc sống có ý nghĩa. Ngược lại, cuộc sống sẽ trở nên vô vị và có thể dẫn đến lêch lạc.

Chính vì vậy, xác định mục tiêu là đòi hỏi quan trọng với sinh viên.Điều này giúp sinh viên biết được những mong muốn cụ thể và cố gắng hoàn thành mong muốn trong thời gian mình muốn.Mục tiêu cũng giúp sinh viên biết được để đạt được ước mơ thì bản thân cần làm gì, cần nguồn hỗ trợ nào, và từ đó biết được những khó khăn và thuận lợi gặp phải.

1 copy

 

Kỹ năng tự nhận thức

Tự nhận thức là tự biết mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, mối quan hệ với những người xung quanh… Nhận thức rõ về bản thân giúp cá nhân thể hiện sự tự tin và tính kiên định để có thể giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.Tự nhận thức cũng giúp bản thân đặt ra những mục tiêu phấn đấu phù hợp và thực tế.

Tự ý thức là một kỹ năng sống quan trọng giúp mỗi sinh viên nhận thức rõ hơn về bản thân: Biết mình là ai, mình có những điểm chung và những điểm riêng nào so với những người khác.

Từ đó, sinh viên sẽ chủ động hơn trong việc rèn luyện kỹ năng tự nhận thức và có thái độ tự tin đối với những gì đã có, thấy được những gì cần cố gắng, biết mình muốn gì và không thích gì để kiên định và ra quyết định phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp

Theo lý luận của Tâm lý học hoạt động: Bản chất cuộc sống của con người là các dòng hoạt động nối tiếp nhau, từ khi sinh ra cho đến lúc từ giã cõi đời. Giao tiếp xã hội là yếu tố quan trọng, góp phần tạo dựng nên thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì.Giao tiếp tốt chính là chìa khóa dẫn đến 85% thành công trong công việc.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau.Sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật, nghệ thuật giao tiếp.

Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

Trong cuộc sống chúng ta rất thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề khó giải quyết.Chúng ta cần phải suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra các quyết định để giải quyết vấn đề, tình huống đó một cách phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân.

Với mỗi quyết định và giải quyết đúng đắn, chúng ta có thể mang lại thành công cho cá nhân, niềm vui cho cha mẹ, anh em, bè bạn và những người thân khác. Ra quyết định là việc làm quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Việc ra quyết định đòi hỏi suy nghĩ linh hoạt, kịp thời, sáng tạo. Điều đó sẽ giúp sinh viên luôn có sự lựa chọn đúng đắn trong các mối quan hệ giữa tình bạn – tình yêu, việc học tập cũng như đi thực tập của bản thân.

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tục ngữ có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Điều đó có nghĩa là, khi làm việc theo nhóm thì hiệu quả công việc cao hơn nhiều so với làm việc đơn lẻ.

Vì vậy, các nhà tuyển dụng đặc biệt là các công ty nước ngoài rất quan tâm đến kỹ năng làm việc theo nhóm của ứng viên khi họ muốn tuyển dụng nhân viên mới. Đây là một điểm yếu của người Việt nam, rất nhiều bạn sinh viên tốt nghiệp loại khá, loại giỏi nhưng khi phỏng vấn tìm việc làm vẫn rớt hoặc được đánh giá thấp về mặt này.

Biết lắng nghe và học hỏi từ những lời phê bình của người khác

Rất khó để tiếp thu những lời phê bình từ người khác, dù đó là những lời phê mang tính xây dựng. Nhưng đây là một kĩ năng vô cùng quan trọng trong quá trình học tập cũng như nghề nghiệp của sinh viên.

Việc giữ thái độ bình tĩnh và có thái độ ứng xử phù hợp trước những lời phê bình là vô cùng cần thiết, nó phản ánh thái độ cầu thị của một sinh viên.Nhiều trường hợp, nhà tuyển dụng cố tình phê bình, nếu sinh viên không tỉnh táo sẽ mắc lừa họ.

Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng một người bình thường chỉ nhớ được khoảng 25% đến 50% những gì họ nghe thấy. Vì thế để tăng chỉ số này sinh viên cần phải học cách lắng nghe và học hỏi từ những lời nói của những người đối diện.

Năng động, tự tin và biết thuyết phục người khác

Thái độ tự tin là rất quan trọng khi bạn muốn gây ấn tượng với một ai đó.Việc bạn tỏ ra khiêm tốn khi nhận được lời tán dương của người khác là rất quan trọng nhưng việc bạn làm cho người khác nhận rõ những điểm mạnh của bạn cũng quan trọng không kém.

Kỹ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng

Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng. Do áp lực thi cử, do quan hệ trong gia đình, quan hệ ở trường học, quan hệ ngoài xã hội… Chính vì thế kĩ năng ứng phó với cảm xúc căng thẳng là vô cùng cần thiết.

Thích nghi với sự căng thẳng sẽ giúp sinh viên có suy nghĩ tích cực dù khó khăn, dần biến sự căng thẳng thành một động lực tích cực.Làm được điều đó, sự căng thẳng trong giao tiếp giữa việc học tập, tình bạn – tình yêu, đi thực tập sẽ không còn, cuộc sống của bạn sẽ luôn tươi mới.

Kỹ năng làm chủ và tự đánh giá bản thân

Tập cách tự suy nghĩ và quyết định cho bản thân từ việc ngành nghề cho đến học hành. Tìm hiểu bản thân mình để xác định cho mình mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Không ai hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình.Tìm hiểu những điểm mạnh yếu của bản thân để phát huy tối đa sở trường và hoàn thiện chính mình.

Trong thời đại thông tin ngày nay, việc tìm hiểu ngành nghề đã trở nên rất dễ dàng với hệ thống mạng.Báo chí và sách vở cũng trở nên phổ thông với hầu hết mọi tầng lớp giàu nghèo của xã hội.Chỉ bằng cách tự đào sâu tìm hiểu và quyết định sở thích và chuyên đề học vấn, sinh viên mới có thể xác định được đường lối thực sự đúng đắn và phù hợp cho bản thân.

Tác giả: Minh Tuấn – Sưu tầm:vietnamnet.vn/vn/giao-duc/9-ky-nang-can-thiet-voi-sinh-vien-151633.html

Có nên mạo hiểm chấp nhận bỏ học để khởi nghiệp

Bottom of Form

 

Trên sách báo, truyền hình có rất nhiều câu chuyện về những nhà tỷ phú chia sẻ việc bỏ học đại học hay không cần bằng cấp mà thành công. Trên thực tế đúng là có rất nhiều cách để khởi nghiệp và tạo dựng ổn định về tài chính mà không cần đến bằng cấp đại học. Điều quan trọng là bạn cần phải hiểu bản thân mình muốn làm gì, đang có những gì và có chịu chấp nhận thất bại hay không?

1

1. Môi trường đại học có ngăn cản bạn trên con đường khởi nghiệp hay đây chính là bước đệm dẫn đến thành công trong tương lai?

Có những người sinh ra đã ở sẵn ở vạch đích, chỉ cần kiễng chân bước một bước là chạm tới thành công, nhưng cũng có những người cố gắng mãi cả đời vẫn thất bại. Một trong những nguyên nhân chính của việc này là do không có sẵn điều kiện để phát triển lại còn thiếu kiến thức cơ bản về ngành nghề đang theo đuổi.

Nhiều sinh viên bỏ học hoặc bỏ qua môi trường sư phạm chính là bỏ mất cơ hội được tích lũy những kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào con đường khởi nghiệp. Những giảng viên tại các trường đại học chính là nhà quân sư tài ba cho sự nghiệp kinh doanh của bạn.

Khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở ý tưởng vì ý tưởng chỉ đáng giá 0 đồng, quá trình triển khai chúng thành một sản phẩm bán có lợi nhuận trên thị trường mới là vấn đề nan giải. Nếu chưa có bước đệm như nhiều người khác, bạn nên dành thời gian cho 4 năm đại học của mình để học hỏi thêm.

Môi trường đại học là nơi lý tưởng để bạn tìm đến những cơ hội kinh doanh, những đối tác từ chính những người cùng lớp, từ lời giới thiệu của thầy cô. Điều bạn cần làm là thiết lập những mối quan hệ, làm quen với càng nhiều người có tiềm năng càng tốt vì biết đâu sau này chính họ là những người hỗ trợ bạn rất lớn trên chặng đường khởi nghiệp.

Những kiến thức về kinh doanh, kiến thức chuyên môn, kĩ năng mềm mà các trường đại học dạy bạn cũng không bao giờ thừa. Nó là điều kiện tiên quyết, quyết định bạn có thành công trong tương lai hay không.

2. Học đại học lấy kinh nghiệm thực tiễn ở đâu?

Học đại học không có nghĩa là chỉ học suốt 4 năm ở trường đại học, phải năng động, dấn thân đi làm thêm, thực tập ở các nơi để tích lũy kinh nghiệm. Đừng bao giờ lấy lí do đi làm ảnh hưởng đến việc học để ngụy biện. Ra trường mà không có tý kiến thức thực tế nào ngoài kiến thức sách vở thì rất khó thành công lớn.

Những năm tháng đại học dạy bạn đa số là lý thuyết, không nhiều nội dung thực hành. Bởi vậy, mục đích quan trọng nhất của làm thêm không phải là vì thu nhập nữa mà để rèn luyện khả năng cọ sát với thực tế.

Nếu sau khi ra trường mà không khởi nghiệp được thì vẫn tự tin đi nộp hồ sơ vào các công ty, tập đoàn lớn vì bạn đã có kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong thực tiễn rồi.

2

3. Máu khởi nghiệp của bạn đến đâu?

Chấp nhận bỏ học để khởi nghiệp nghĩa là bạn đang đánh một ván bạc lớn với cuộc đời mình. Cứ 10 người khởi nghiệp thì chỉ có 2 người thành công, 8 người còn lại thất bại.

Tự tay chính bản thân mình tạo dựng một công ty khác rất nhiều so với làm việc ngày 8 tiếng tại một doanh nghiệp. Áp lực và thử thách mỗi ngày đưa bạn vào một guồng quay điên cuồng không lối thoát.

Tom Portesy - Chủ tịch MFV Expositions, và là nhà sản xuất của Franchise Expo West, Franchise Expo South và International Franchise Expo chia sẻ: "Bạn có sẵn sàng để hy sinh thời gian bên cạnh bạn bè, người thân? Bạn có sẵn sàng để nhận lại những lời từ chối, sự thất vọng lẫn thất bại khi kinh doanh? Bạn có sẵn sàng cho những đêm dài mất ngủ, mạo hiểm mọi thứ đang có cho công việc kinh doanh? Kinh doanh thành công mang đến nhiều quả ngọt, nhưng bạn có đủ tinh thần để hy sinh?"

4. Hiểu rõ bản thân mình là chìa khóa thành công

Chuyện nghỉ học để khởi nghiệp mà không xác định được lý do hợp lý cũng ngốc nghếch như tiếp tục đi học mà không biết sau này bạn sẽ làm gì với kiến thức đã học.

Nghỉ học hay học tiếp đại học, khởi nghiệp kinh doanh hay đi làm thuê đều được hết, điều bạn cần là hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì và có gì!

Tác giả: Nguyễn Thị Trang – Phòng Công tác HSSV

Nguồn: Sưu tầm

Download Template Joomla 3.0 free theme.