Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu Khoa Nông Lâm

1. Giới thiệu chung

Khoa Nông Lâm tiền thân là Bộ môn Nông Lâm được thành lập theo Quyết định số: 2332 ngày 30/10/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Chức năng: Là đơn vị chuyên môn của Phân hiệu, trực tiếp tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cho một hoặc một số chuyên ngành đào tạo.

阅读更多:Giới thiệu Khoa Nông Lâm

Download Template Joomla 3.0 free theme.