Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức dự giờ đối với giảng viên

           ThS. Hoàng Khánh Chi - Bộ môn khoa học xã hội

Triển khai kế hoạch số 29/KH -PHLC ngày 19/9/2018 về dự giờ và đánh giá giờ giảng năm học 2018 – 2019, Khoa Khoa học cơ bản đã thực hiện dự giờ đối với các giảng viên của Khoa đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp đại học chính quy của Phân hiệu.

          Với mục đích đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên, giúp giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy. Hoạt động này là hoạt động thường xuyên giúp lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Phân hiệu nhận định những mặt mạnh, yếu trong giảng dạy của từng giảng viên, từ đó có giải pháp bồi dưỡng giảng viên có năng lực còn hạn chế, khuyến khích những giảng viên dạy tốt, đồng thời là cơ sở để lãnh đạo Khoa và Phân hiệu tham khảo khi đánh giá, phân loại thi đua đối với giảng viên.

          Việc đánh giá giờ giảng đối với giảng viên đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, giúp đỡ đồng nghiệp.

          Khoa khoa học cơ bản đã tổ chức họp triển khai kế hoạch đến toàn thể giảng viên trong khoa, chuẩn bị đầy đủ các biểu mẫu dự giờ như phiếu đánh giá giờ giảng, phiếu tổng hợp kết quả dự giờ. Căn cứ trên lịch phân công giảng dạy học kỳ I năm học 2018 – 2019, Khoa đã lập kế hoạch dự giờ cụ thể đối với từng giảng viên gồm: ThS Chu Thị Liễu (giảng dạy học phần Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin), ThS Đào Thị Biếc (giảng dạy học phần Tiếng Trung 1), ThS Nguyễn Hoàng (giảng dạy học phần Hóa Phân tích ), TS Ngô Thanh Xuân (Giảng dạy học phần Sinh học), TS Lục Quang Tấn (Giảng dạy học phần Hóa học) và GV. Nguyễn Tuấn Anh (Giảng dạy học phần Giáo dục thể chất 1). Khoa lập danh sách giảng viên đi dự giờ đảm bảo các giảng viên trong khoa đều tham gia dự giờ để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

          Từ ngày 16/10 đến 30/10/2018, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức dự giờ theo danh sách đăng ký. Kết thúc mỗi buổi dự giờ, Khoa tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm chung về phương pháp và năng lực giảng dạy của giảng viên. Các giảng viên được đánh giá giờ giảng đã chuẩn bị đầy đủ bộ công cụ giảng dạy, tiết học theo đúng phân bố chương trình, sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy (Powerpoint, loa âm thanh), kỹ năng mô phạm, khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên tạo ra sự hứng thú học tập trong giờ học. Việc dự giờ này sẽ được Khoa Khoa học cơ bản tiếp tục đến tháng 11/2018.

           Một số hình ảnh dự giờ

1

(Tiết học học phần Hóa Phân tích lớp Nông lâm K2)

2

(Tiết học Học phần Các nguyên lý tại lớp Du lịch K2)

3

(Tiết học học phần Tiếng Trung 1 tại lớp Du lịch K3)

4

(Tiết học học phần sinh học tại lớp Nông lâm K3)

5

(Sinh viên tập trung nghe giảng)

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.