Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giới thiệu về Khoa Khoa học cơ Bản

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Thông tin chung về Khoa Khoa học cơ bản

          Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 2333/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- Tên Tiếng Việt: Khoa Khoa học cơ bản

- Tên giao dịch quốc tế: Faculty of  Basic Science

- Tên giao dịch viết tắt: FBS

- Cơ quan quản lý trực tiếp: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: (84) 02143 859 123

- Email: khoacobanlcc 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

2. Chức năng

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của Phân hiệu, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Phân hiệu. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học khoa, các bộ môn trực thuộc khoa. Khoa có chức năng giúp Giám đốc Phân hiệu xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

- Dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong Phân hiệu;

- Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

3. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

- Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Phân hiệu.

- Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên.

- Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;

- Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giáo viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Đề nghị Giám đốc Phân hiệu cho tuyển mới giáo viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém.

- Phối hợp với các phòng, khoa, các tổ chức đoàn thể trong Phân hiệu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Giám đốc Phân hiệu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phân hiệu giao.

IMG 7718

Ảnh tập thể Khoa Cơ Bản

nh khoa

Ảnh tập thể Khoa Cơ Bản

46514182 1895685620486931 819491592711700480 n

(Các thầy cô trong ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11)

51172606 327834634486166 695740721486888960 n

(Khoa Khoa học cơ bản tham gia Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)

46435017 1892145920840901 2452231751112589312 n

(Tích cực tham gia các hoạt động thể thao của nhà trường)

 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.