Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

0.Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Cơ bản

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

STT

Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Thông tin

1

Lục Quang Tấn

Tiến sĩ

Hóa hữu cơ

Xem tại đây

2

Lưu Thị Thanh Mai

Thạc sĩ

Ngữ văn

Xem tại đây

3

Cao Hoàng Khuyến

Tiến sĩ

Giáo dục Thể chất

Xem tại đây

4

Chu Thị Liễu

Thạc sĩ

Lý luận và PPDH Chính trị

Xem tại đây

5

Nguyễn Thúy Hà

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Trung Quốc

Xem tại đây

6

Hoàng Thị Bảo Ngọc

Thạc sĩ

Tâm lý Giáo dục

Xem tại đây

7

Nguyễn Đức Thắng

Thạc sĩ

Giáo dục Thể chất

Xem tại đây

8

Nguyễn Phương Thanh

Thạc sĩ

Tài chính và TM quốc tế

Xem tại đây

9

Hoàng Khánh Chi

Thạc sĩ

Luật học

Xem tại đây

10

Đào Thị Biếc

Thạc sĩ

Quản lý Kinh tế và GD

Xem tại đây

11

Phạm Thị Thắng

Thạc sĩ

Tiếng Anh

Xem tại đây

12

Trần Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Trung Quốc

Xem tại đây

II. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT

Họ và tên

Trình độ

Chuyên môn

Thông tin

1

Hoàng Văn Hùng

PGS.TS.

Khoa học Môi trường và Bảo tồn sinh học

 

2

Nguyễn Mạnh Hà

PGS.TS.

Chăn nuôi

 

3

Vũ Thị Bình

Tiến sĩ

Toán học

 

4

Nguyễn Hoàng

Thạc sĩ

Hóa phân tích

 

5

Ninh Anh Đại

Thạc sĩ

Địa lý

 

6

Nguyễn Minh Hiền

Thạc sĩ

Toán học

 

7

Trần Thị Thúy Nga

Thạc sĩ

Lịch sử Đảng

 

8

Lèng Minh Tuấn

Thạc sĩ

Triết học

 

9

Nông Hạnh Phúc

Thạc sĩ

Tin học

 

10

Lê Quốc Thắng

Thạc sĩ

Chính trị

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.