Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ý nghĩa của chữ “Phúc”

Chữ Phúc trong bộ ba Phúc - Lộc - Thọ: 福 – 禄 – 寿 là chữ được nhiều người chọn trong tục xin chữ đầu năm. Vậy chữ Phúc có ý nghĩa may mắn, cát tường như thế nào mà lại được nhiều người chọn lựa đến vậy? Nguồn gốc và ý nghĩa của chữ Phúc là gì?

阅读更多:Ý nghĩa của chữ “Phúc”

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong dạy học theo nhóm

Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là điều rất cần thiết. Vì trong cuộc sống, làm việc theo nhóm có thể tập trung được những mặt mạnh của từng người và bổ sung, hoàn thiện, khắc phục được những điểm yếu của mỗi người. Trong đổi mới dạy học hiện nay, dạy  học theo nhóm vẫn đang là một phương pháp giảng dạy được các giáo viên lựa chọn. Ưu điểm mà phương pháp này mang lại là:

阅读更多:Phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên trong dạy học theo nhóm

Nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên qua vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật trong giảng dạy Học phần Triết học Mác - Lênin

Sinh viên nói chung và sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai nói riêng là lớp người đang trưởng thành, đang chuẩn bị hành trang nghề nghiệp cần thiết và chín muồi về nhân cách, là lực lượng trí thức của tương lai. Do đó, nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng giúp sinh viên có tư duy khoa học trong quá trình học tập và làm việc sau khi ra trường. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực tư duy thì mỗi sinh viên cần hiểu rõ và xác định nội dung phương pháp luận biện chứng duy vật (BCDV); xác định vấn đề cần giải quyết để chọn đúng phương pháp, gắn lý luận và thực tiễn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để mỗi sinh viên hình thành năng lực tư duy, nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra một cách đúng đắn.

阅读更多:Nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên qua vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật trong...

Vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo giáo viên

Trong quá trình đào tạo giáo viên của các trường, khoa sư phạm nói chung, thực tập sư phạm (TTSP) là một giai đoạn quan trọng, giai đoạn cuối cùng hoàn thành quá trình đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo sinh. 

Thông qua việc tổ chức TTSP, các trường sư phạm vừa kiểm tra được sự chuẩn bị về mặt lí luận và thực hành của giáo sinh đối với việc độc lập công tác của họ,  vừa hình thành cho giáo sinh những khả năng rộng lớn trong việc sáng tạo giải quyết những công việc của cá nhân người giáo viên tương lai, giúp giáo sinh thấy được sự khác biệt với chính mình trước đó và sự khác biệt đó được thể hiện bằng những hành vi chính xác trong mọi hoạt động của một nhà giáo thực thụ. Nói khác đi: tổ chức TTSP giúp các trường sư phạm không chỉ bước đầu đánh giá được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài xã hội mà còn giúp chính mỗi cá nhân giáo sinh đánh giá được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình để có kế hoạch tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng. 

阅读更多:Vai trò, ý nghĩa của thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo giáo viên

Sự khác biệt giữa tiếng Anh - Anh (British English) và tiếng Anh - Mỹ (American English)

Tiếng Anh là một ngôn ngữ có nhiều phương ngữ; đặc biệt, có ba phân nhánh tiếng Anh chính khác nhau: tiếng Anh – Mỹ (American English), tiếng Anh – Úc (Australian English) và tiếng Anh – Anh (British English). Ba phân nhánh này có sự khác biệt trong cách viết và nói. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ so sánh tiếng Anh Mỹ với tiếng Anh Anh dựa trên các tiêu chí về chính tả, từ vựng và ngữ pháp.

阅读更多:Sự khác biệt giữa tiếng Anh - Anh (British English) và tiếng Anh - Mỹ (American English)

Download Template Joomla 3.0 free theme.