Tin tức - Sự kiện nổi bật

Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu Công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ở huyện Than Uyên – Lai Châu 2020-05-25 08:52 Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-PHLC ngày 17/2/2020 của Phân hiệu Đại học Thái Nguy... More detail
Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai  Sáng tạo máy sát khuẩn tay thông minh ý tưởng của thầy trò Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai 2020-05-22 21:53 Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2020 và ngày Kho... More detail
Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ Học ngoại ngữ theo gương Bác Hồ 2020-05-19 16:22 Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Ng... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Danh mục chính