Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội Hợp tác toàn diện giữa Phân hiệu với các Viện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 2019-04-19 16:19 Hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm v... More detail
Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai chúc mừng ngày Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2019-04-17 15:10 Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 12/04/2019 ... More detail

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ