Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Thực hiện công văn số 1440/ĐHTN-VP, ngày 20/7/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc bố trí lịch làm việc với các ban chức năng và tương tương, các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc

Sáng ngày 23/7/2018, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do GS.TS Phạm Hồng Quan-Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng,các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyênvà  lãnh đạoTrường Đại học Sư Phạm Thái Nguyênđến thăm và làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. 

Về phía Phân hiệuĐHTN tại tỉnh Lào Cai có PGS.TS. Hoàng Văn Hùng -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệucùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm. 

Tại buổi làm việc PGS.TS.Hoàng Văn Hùng, thay mặt Phân hiệu báo cáo về tình hình hoạt động của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai từ khi thành lập đến nay, một số kết quả nổi bật: 

Công tác tổ chức cán bộ:Sau hai năm đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức của Phân hiệu đã cơ bản hoàn thiện nhằm đáp ứng hoạt động của một cơ sở.Hoàn thiện việc xây dựng đề án và thành lập 03 Khoa chuyên môn (Khoa Nông Lâm, Khoa Kinh tế - Du lịch và Khoa Khoa học cơ bản), thành lập 07 Bộ môn trực thuộc Khoa. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo đúng quy định và đáp ứng kịp thời việc điều hành, quản lý tại các đơn vị. Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ về các đơn vị đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng nhu cầu công tác.

Công tác cán bộ Thực hiện thi tuyển viên chức, tuyển dụng HĐLĐ, thi nâng bậc, ngạch, xét nâng lương cho CBVC; nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo...được thực hiện theo đúng quy định. 

Công tác đào tạo đội ngũ được Phân hiệu đặc biệt quan tâm. Trong thời gian  qua, đã có 01 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; cử 03 CB đi đào tạo tiến sỹ, 08 CB đi đào tạo thạc sỹ trong nước. Ngoài ra, Phân hiệu đã tổ chức tốt và tạo điều kiện cho CBVC tham gia các khóa tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài đơn vị. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên về các chủ đề như: Kỹ năng viết mục tiêu trong chương trình đào tạo; Kỹ năng sử dụng, khai thác phần mềm thư viện; Kỹ năng sử dụng Powerpoint nâng cao.

Trong lĩnh vực đào tạo, Phân hiệu đã tập trung xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng để tuyển sinh và đào tạo 04 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành chương trình đào tạo 04 ngành đại học hệ chính quy theo hướng giảm số học phần và tăng số tín chỉ đối với các học phần cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo.

Hoạt động liên kết đào tạo được quan tâm và đẩy mạnh đáng kể, trong đó chú trọng hệ đào tạo sau Đại học nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Công tác tuyển sinh cũng được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và UBND tỉnh Lào Cai. 

Phân hiệu đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo năm học theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt việc mời giảng viên thỉnh giảng, ký hợp đồng với giảng viên các trường Đại học có uy tín. Quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình lên lớp, giảng dạy và đánh giá sinh viên theo đúng quy định.

Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ được Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành các quy định về quản lý khoa học, tập huấn và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên trong Phân hiệu, bước đầu góp phần tạo ra một số sản phẩm nghiên cứu khoa học như Trà Tam thất, bột Tam thất. Đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt 17 đề tài cấp cơ sở, bao gồm 13 đề tài của giảng viên, 04 đề tài của sinh viên; 03 đề tài cấp tỉnh; 03 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên; 02 dự án Ứng dụng chính sách phát triển KHCN của tỉnh.

 Hoạt động tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ cũng không ngừng được đẩy mạnh: đã thực hiện giám định giống cây Tam thất cho huyện Bát Xát, phối hợp với Sở Nông nghiệp Lào Cai xây dựng kế hoạch chi tiết phát triển cây dược liệu Lào Cai giai đoạn năm 2017 đến 2020; hợp tác với doanh nghiệp và các địa phương (huyện Bát Xát, Si Ma Cai...) thực hiện một số dự án liên kết sản xuất trồng dược liệu, rau hữu cơ...

Thực hiện có hiệu quả tin học hóa trong công tác quản lý hành chính trong Phân hiệu. Công tác lập kế hoạch năm, hàng tháng và giám sát thực hiện kế hoạch được triển khai đồng bộ và tổ chức đánh giá theo đúng quy định.

Đối với hợp tác quốc tế đã ban hành quy định “Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai” làm cơ sở cho việc triển khai có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế. Đã triển khai chương trình hợp tác với 05 trường đại học, cao đẳng nước ngoài.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai cũng đã đề xuất Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giải quyết tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cụ thể như sau:

- Về cơ sở vật chất:  

+ Phòng làm việc thiếu, số lượng phòng học chưa đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo.

+ Chưa có khu thí nghiệm chuyên biệt để lắp đặt, vận hành các thiết bị thí nghiệm, thực hành đã được đầu tư làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

+ Hiện tại chưa có Ký túc xá cho sinh viên gây khó khăn cho công tác quản lý sinh viên.

- Về công tác tuyển sinh, đào tạo:

+ Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn cùng với khó khăn chung của các trường đại học trong cả nước. 

Phân hiệu tiếp tục chủ trì đào tạo 04 ngành đại học hiện có theo đề nghị của tỉnh Lào Cai;

- Về công tác Tài chính:

+ Đề nghị Đại học Thái Nguyên xây dựng cơ chế tài chínhđể hỗ trợ giảng viên các trường thuộc ĐHTN lên công tác tại Phân hiệu.

         + Kinh phí chi thường xuyên gặp khó khăn do đơn vị mới thành lập chưa có các nguồn thu ngoài ngân sách, phần lớn sinh viên đang theo học thuộc diện chính sách được nhà nước hỗ trợ. 

         - Về công tác cán bộ: 

Đề nghị bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nhằm chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ. 

1

Đại biểu tham dự phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở những đề xuất của Phân hiệu, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Phân hiệu trong thời gian tới.

2

GS. TS. Phạm Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

GS.TS. Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên đãghi nhận những cố gắng và kết quả mà Phân hiệu đã đạt được trong hơn 2 năm xây dựng và phát triển. Đại học Thái Nguyên cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Bộ Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo tỉnh Lào Cai dành cho Phân hiệu. 

Đại học Thái Nguyên tiếp tục giao cho Phân hiệu chủ trì đào tạo 04 ngành đại học chính quy dưới sự chỉ đạo, kiểm soát của Ban đào tạo, đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế triển khai các ngành đào tạo khác của ĐHTN tại Phân hiệu. 

Đối với công tác tuyển sinh, Phân hiệu cần chủ động đưa ra kế hoạch tuyển sinh năng động về thời gian, đối tượng, phù hợp với các lứa tuổi.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên cũng đã giao cho các Ban chức năng phối hợp cùng với Phân hiệu để đưa ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đề xuất của Phân hiệu

Về cơ sở vật chất, vấn đề về giảng đường, ký túc xá hiện còn thiếu sẽ được giải quyết trong quá trình triển khai đề án sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu. Việc xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên biệt phục vụ đào tạo, giao cho Ban Cơ sở vật chất thực hiện kiểm tra, phân tích đánh giá và đề xuất phương án cụ thể.

Giao cho Ban Kế hoạch tài chính xem xét xây dựng cơ chế tài chính như của các trung tâm liên kết, trong việc hỗ trợ giảng viên từ các đơn vị thành viên ĐHTN lên giảng dạy tại Phân hiệu.

Phân hiệu cần xây dựng và báo cáo Ban Tổ chức cán bộ về đề án bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ,  nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Giao cho Ban Tổ chức Cán bộ làm đầu mối phối hợp với các ban: Ban Đào tạo, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Pháp chế và Thi đua xây dựng Quy chế phối hợp giữa Phân hiệu với các cơ sở giáo dục đại học thành viên trong công tác điều động giảng viên, tuyển sinh, đào tạo theo chuẩn giảng viên sư phạm.

GS.TS. Phạm Hồng Quang kỳ vọng trong thời gian tới, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên sẽ phát triển và lớn mạnh hơn nữa nhằm hiện rõ vai trò của Đại học vùng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho đất nước nói chung và khu vực Tấy Bắc nói riêng.

         Tin bài: Trần Anh Quang 

Download Template Joomla 3.0 free theme.