Đại hội điểm - Chi bộ 3 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

Ngày 18/02/2020 Đại hội điểm – Chi bộ 3 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức trọng thể với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm.

Dự Đại hội có 10/10 đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Phân hiệu cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thảo luận và nhất trí thông qua Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng – Bí thư thông qua Báo cáo chính trị của Chi ủy khóa 1 trình Đại hội Chi bộ lần 2, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ thống nhất tập trung lãnh đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;lãnh đạo thực hiện tốtChỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Phân hiệu.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Phân hiệu phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hùng – Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Phân hiệu đã đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ 3, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 3 cần tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm túc sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, chú trọng thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề năm 2020 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ; tăng cường công tác tham mưu, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, lấy chất lượng đào tạo, bồi dưỡng làm yếu tố quyết định hàng đầu, là cơ sở để chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho người học, đáp ứng nhu cầu xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền tuyển sinh, công tác thông tin thư viện;  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị kỷ cương, đoàn kết, vững mạnh.

Ban chấp hành Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Hoàng – Bí thư Chi bộ, đồng chí Đới Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với chỉ tiêu xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; hàng năm phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% giảng viên đạt chuẩn theo quy định. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có 3 nghiên cứu sinh, 4 - 5 đồng chí học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp Đảng từ 2 đồng chí trở lên.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã thành công tốt đẹp, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, tập thể Chi bộ 3 quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

                                                                                            

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ 3 lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022

 

Đồng chí Đới Thị Thu Thủy – Chi ủy viên thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy  khóa 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Đồng chí Ninh Anh Đại – Phó trưởng phòng ĐT-NCKH&HTQT  phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Bỏ phiếu bầu cử Ban chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Tin bài: Phạm Thắm

Ảnh: Nguyễn Như Quân

 

Tin mới

Các tin khác